Bästa student och bästa uppsatser

I samband med Hälsohögskolans akademiska avslutning fredagen den 19 januari delade regionen ut stipendier ut för bästa uppsats och bästa student.

Fyra studenter som tagit emot diplom och blommor

Hälsohögskolans examinerade studenter samlades i Pingstkyrkan i Jönköping för den högtidliga avslutningen med diplomering.

Traditionsenligt fanns representanter från kommuner och region på plats för att dela ut stipendier till de avgående studenterna.

Stipendiet för bästa Student gick i år till Jenny Rålund på Sjuksköterskeprogrammet. Det delades ut av Hans Rocén, regionfullmäktiges ordförande.

Stipendium för bästa uppsats i omvårdnad delades ut till Sofie Davidsson och Charlotte Elstad Arenkvist för uppsatsen ”Multisjuka äldre personers erfarenheter av läkemedelsbehandling”.

Bästa uppsats i socialt arbete är Alexander Alterots och Mattias Toivainens ”Alkoholbruk hos ungdomar i årskurs 8 och 9 - påverkan genom influenser från föräldrar och vänner”.

Stipendierna är utfärdade av Kommunal Utveckling vid Region Jönköpings Län, och delades ut av Andreas Sturesson, ordförande i primärkommunalt samverkansorgan i länet.

HHJ examenshögtid 2018-01
HHJ examenshögtid 2018-01
Diplom till examenshögtid, närbild
2018-01-19