Kunskap och läge – framgångsfaktorer för nya företag

I en ny doktorsavhandling från Jönköping International Business School vid Jönköping University har Mark Bagley utgått från IKT-branschen i Stockholm för att dra slutsatser om vilken roll kunskapsnätverk spelar för industriella klusters framväxt och överlevnad.

Mark Bagley har fokuserat på spinoff-företag och hans slutsats är att det spelar roll både varifrån man kommer och var man befinner sig.

– Ju närmare du är mitten av ett kluster, desto effektivare är ditt nätverk. Men geografisk placering är inte hela sanningen; kunskapsnätverk spelar också en viktig roll, säger Mark Bagley.

När en anställd lämnar ett företag för att starta nytt, skapas en kunskapslänk från det gamla företaget till det nya. Grundaren av det nya företaget tar med sig kunskap, kontakter och rutiner, och brukar placera sig sig i samma område, där de känner många och vet hur allting fungerar. Om de kommer från ett stort företag har de ofta bredare erfarenheter och kunskap, vilket kan ge bättre chans att överleva. När det nya företaget får sina egna spinoffs, skapar det ett så kallat ”passivt” nätverk.

Antalet företag i en region, och deras storlek, är också avgörande för hur industriella kluster bildas. Ett stort företag ger oftast upphov till flera nya stora företag. Om en region har många mindre företag är det mer sannolikt att ännu fler småföretag skapas.

– Många lokala politiker talar om ”nästa Silicon Valley” – men sådana fenomen uppstår ofta av ren tur. Man måste lyckas locka ett stort företag till sin region. Lokala myndigheter som är intresserade av att utnyttja industripolitiken bör titta på vad de har och börja därifrån, säger Mark Bagley.

Mark Bagley försvarade framgångsrikt sin doktorsavhandling The Birth, Life and Death of Firms in Industrial Clusters vid Jönköping International Business School den 19 januari 2018.

Länk till avhandlingen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2018-01-22