Samarbete mellan Jönköping University och BI Norwegian Business School

Jönköping University Enterprise (JUE) och BI Norwegian Business School (BI), Oslo, Norge, har ingått ett samarbetsavtal för Pathwayprogrammen.

JUE kommer erbjuda blivande BI-studenter ett Pathwayprogram på Campus Gränna. Studenterna blir villkorligt antagna till BI, och efter avslutat program får de en plats på ett förutbestämt kandidat- eller masterprogram på BI.

Mina kolleger och jag på JUE är mycket stolta över detta avtal med BI Norwegian Business School. Efterfrågan på Pathwayprogrammen, särskilt i kombination med fortsättning på program inom företagsekonomi, är större än vad vi kan erbjuda till blivande studenter här på JU. Samarbetet ger JUE en fantastisk möjlighet att expandera och utveckla Pathwayprogrammen och bidra till den ökade internationaliseringen på JU, säger Hanna Ståhl, vd vid JUE.

Vi på BI är väldigt nöjda att vi har ingått detta avtal med JUE. Vi var imponerade av kvaliteten på Pathwayprogrammen och av anläggningarna i Gränna. Vi är övertygade om att programmet kommer att förbättra kvaliteten på blivande BI-studenter, säger Feite van Dijk, Special Advisor International Relations vid BI.

Avtalet tecknades i Oslo den 6 februari 2018 och kommer att gälla i tre akademiska år från och med läsåret 2018/2019. De studerande som antas via BI:s antagning kommer att delta i Pathwayprogrammet i Gränna, med föreläsningar på campus i Jönköping.

BI är en internationell handelshögskola, belägen i Oslo, med hög effektundervisning och forskning inom företagsekonomi, nationalekonomi, ledarskap och marknadsföring. BI är trippelackrediterade av EQUIS, AACSB och AMBA.

JUE bedriver utbildning inom Jönköping University. JUE:s uppdrag är att tillhandahålla förberedande utbildning för högre studier.

2018-02-22