Glädjebesked för JIBS:

EQUIS-ackreditering fortsatt säkrad för Jönköping International Business School

Jönköping International Business School (JIBS) vid Jönköping University har fått besked om förnyat förtroende från den internationella ackrediteringsorganisationen EFMD. Skolans EQUIS-ackreditering förlängs på fem år, ett kvitto på målmedvetet arbete med kvalitet.

I veckan fick JIBS besked om att man får förtroende i ytterligare fem år av ackrediteringsorganisationen EFMD. Under 2017 har ett omfattande arbete pågått på JIBS vilket kulminerade i ett besök från EFMD i november. Nu kommer glädjebeskedet att JIBS får förnyat förtroende i ytterligare fem år, det bästa resultat en handelshögskola kan få från EFMD.

–Vi är glada och stolta att få fortsatt förtroende. EQUIS är en internationell kvalitetsstämpel och ett erkännande av JIBS som en globalt gångbar handelshögskola. Ackrediteringen kan leda till nya samarbeten med starka miljöer internationellt, och det gör oss mer attraktiva för de allra bästa studenterna och forskarna, säger professor Jerker Moodysson, vd och akademisk ledare för JIBS.

Jerker Moodysson, vd och akademisk ledare JIBS

Det var i mars 2015 som JIBS fick den initiala treåriga ackrediteringen, som nu har följts upp med en granskning tre år senare. EQUIS-ackreditering innehas i Sverige av handelshögskolorna i Stockholm och Göteborg samt Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.

– Detta är fantastiskt positivt och en bekräftelse på den höga kvalitet Jönköping International Business School håller inom forskning och utbildning. Alla medarbetare, studenter och samverkanspartners kan vara mycket stolta över denna utmärkelse, säger Agneta Marell, rektor vid Jönköping University.

EFMD utvärderar handelshögskolor utifrån kriterier som speglar kvalitet i utbildning, forskning, och organisation. För att få EQUIS måste tre teman genomsyra hela verksamheten: internationalisering, samarbete med näringslivet, och etik, ansvarsfullhet, och hållbarhet.

Mer information om EFMD och EQUIS:

European Quality Improvement System (EQUIS) är ett kvalitetssystem för högre ekonomiska utbildningar. För att en skola eller fakultet skall bli ackrediterad krävs att den uppnår vissa kriterier som organisationen EFMD (European Foundation for Management Development) ställer. EFMD har över 890 medlemmar i 88 länder, men enbart cirka 170 handelshögskolor är ackrediterade med EQUIS.

Kontaktperson:
Jerker Moodysson, vd och akademisk ledare JIBS (036-10 19 01)

2018-03-27