Stort intresse för nya civilingenjörsutbildningen vid Jönköping University

16 april var sista ansökningsdag till utbildningar med start hösten 2018. Statistik från UHR visar att ansökningarna till högskolor och universitet sjunker på nationell nivå. Detta syns även i ansökningarna till Jönköping University. Trots det har flera program vid Jönköping University fler antal sökande än tidigare och det är ett stort intresse för att utbilda sig till civilingenjör.

Fotograf: Patrik Svedberg

– Söktrycket minskar för fjärde hösten i rad, säger UHR:s generaldirektör Karin Röding i ett pressmeddelande från UHR angående det nationella söktrycket.
– Årets nedgång beror främst på den rådande högkonjunkturen – många väljer jobb framför studier på högskolenivå när arbetsmarknaden och tiderna är goda.

Färre sökande men flera program ökar

6538 personer har sökt till Jönköping University som sitt förstahandsval, förra året var det 6992 personer. Trots att antal ansökningar gått ner totalt sker en ökning för flera program.

Det är ett stort intresse för den nystartade Civilingenjörsprogrammet vid Tekniska Högskolan. Utbildningen ges första gången med start hösten 2018. Ett 60-tal företag stöttade ansökan och programmet har utformats för att möta regionens kompetensbehov.

De flesta masterprogram vid Jönköping International Business School (JIBS) har fler antal sökande jämfört med tidigare år. Den största ökningen har alltså programmet Engineering Management. JIBS är sedan 2015 dubbelackrediterade av EQUIS och AACSB, vilket är en internationell kvalitetsstämpel av utbildningarna.

Hälsohögskolans Masterprogram i kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd har fler antal sökande jämfört med förra året. Programmet ges av Jönköping Academy (avdelning på Hälsohögskolan) som är ett samarbete mellan Jönköping University, Region Jönköpings län samt kommunerna i Jönköpings län.

Programmen inom Human Resources som ges vi Högskolan för lärande och kommunikation fortsätter öka i antalet sökande. Programmet ges med två inriktningar, psykologi och företagsekonomi, och båda har fler sökande än tidigare.

– Vi kan konstatera att Jönköping University följer den nationella trenden och minskar generellt. Dock har vi fortfarande ett gott söktryck i förhållande till antal utbildningsplatser och vi ser ingen trend i antalet studenter på campus minskar. Det är glädjande att se att särskilda utbildningssatsningar som vi gör, till exempel civilingenjör där det finns en stor efterfrågan på arbetsmarknaden och våra ackrediterade masterprogram på handelshögskolan, är populära hos de blivande studenterna, säger rektor Agneta Marell.

Nu fortsätter analys av nedgången i ansökningar och översyn av områden där minskning skett nationellt och på Jönköping University.

Internationell ansökan fortsatt öppen

Förra året välkomnade Jönköping University fler internationella studenter än någonsin tidigare och även i år är intresset för utbildningarna stort.

Ansökningar från internationella studenter är inte inräknade i den nationella statistiken från Universitets- och högskolerådet.

Populärast på JU

De mest sökta utbildningarna på grundnivå

  1. Socionom
  2. Civilekonom
  3. Grafisk design och webbutveckling

De mest sökta utbildningarna på avancerad nivå

  1. Masterprogram i kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd
  2. Engineering Management
  3. International Logistics and Supply Chain Management

De mest sökta kurserna

  1. Videoredigering och rörlig bild
  2. Projektledning i praktiken
  3. Handledda samtal

 

Läs pressmeddelandet från UHR. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För mer information, kontakta gärna:

John Hultberg, utbildningschef Hälsohögskolan

Telefon: 036-10 12 67

Stefan Engberg, utbildningschef Högskolan för lärande och kommunikation

Telefon: 036-10 14 04

Anna Blombäck, utbildningschef Jönköping International Business School

Telefon: 036-10 18 24

Patrik Cannmo, utbildningschef Tekniska Högskolan

Telefon: 036-10 16 54

Andreas Friberg, avdelningschef Marknadsavdelningen

Telefon: 036-10 10 29

2018-04-19