Berith Hedberg och Daniel Pittino tilldelas Pedagogiskt pris 2018

2018 års mottagare av Pedagogiskt pris vid Jönköping University är nu utsedda av Nämnden för utbildning och forskarutbildning. Priset delas ut vid Akademisk Högtid den 5 maj.

Nämndens motivering för valet av pristagare lyder:

Daniel Pittino, universitetslektor vid Jönköping Internaitional Business School:

Daniel Pittinos engagemang i och entusiasm för studentinlärning gör det till ett nöje att samarbeta med honom i utbildningsutvecklingsfrågor. I regelbundna programutvärderingar med studenter är Daniel Pittiono ständigt uppskattad av studenterna. Han skapar ett blomstrande klimat som stimulerar lärande och insatser och han har allt som en lärare bör ha. Daniel Pittino har visat en sann och äkta kärlek till sitt område och har gjort stora insatser för att låta eleverna lära sig om ledarskap på det mest naturliga sättet.


Berith Hedberg, universitetslektor vid Hälsohögskolan:

Berith Hedberg leder på ett professionellt sätt den pedagogiska utvecklingen på Hälsohögskolan. Med gedigen kunskap i ämnet och ett väl utvecklat kontaktnät har hon på ett målinriktat sätt, tillsammans med det pedagogiska utvecklingsutskottet, inspirerat till nya mer studentaktiva lärandeformer såsom Case pedagogik och Active Learning Classroom. Hon har också på ett föredömligt sätt drivit utvecklingsarbetet kring Interprofessionellt lärande, IPL, som kommer sjösättas under höstterminen 2018.

2018-04-24