Öppna föreläsningar av hedersdoktorer och professorer på Jönköping University den 4 maj

Den 4-5 maj är det dags för Jönköping Universitys största högtid – Akademisk Högtid. Då promoveras 35 doktorer och fyra hedersdoktorer samt installeras elva professorer och skolans rektor.

Den akademiska högtiden med professorsinstallation och doktorspromotion vid Jönköping University äger rum vartannat år och är skolans största högtid. Den akademiska högtiden är en stämningsfull tillställning med många gäster, vackra högtidsdräkter, tal och levande musik.

Fredagen den 4 maj kommer professorerna och hedersdoktorerna att hålla öppna föreläsningar inom olika ämnen på Jönköping University mellan kl. 09.00 och 14.15. Allmänheten är välkommen att lyssna och lära sig mer om medielandskapet, konstgjord intelligens, gjutning och mycket mer. Observera att antalet platser är begränsat.

Se intervjuer med några av professorerna här

En av föredragshållarna är Deborah Finkel, professor i psykologi vid Hälsohögskolan. Hon kommer att prata om sitt arbete med den svenska studien om tvillingars åldrande.
- Forskare har följt samma tvillingar under flera år beträffande hur de upplever åldrandeprocessen. Det gör det möjligt för oss att undersöka om genetisk och miljömässig påverkan på personligheten förändras med åldern, vilket hjälper oss att identifiera mål för forskning och intervention. Vårt mål är att främja livskvaliteten hos äldre vuxna, säger Deborah Finkel.

Peter Olofsson, professor i matematisk statistik vid Tekniska Högskolan, är en annan av föreläsarna.
- En förgreningsprocess är ett användbart matematiskt verktyg för att beskriva populationer av individer - vare sig det är människor, växter, bakterier eller kromosomer - och tar upp grundläggande frågor om utrotning, tillväxt och sammansättning av sådana populationer, berättar Peter Olofsson. Mitt samtal kommer att ge en tillgänglig introduktion till ämnet och ge några exempel på hur jag i min forskning har tillämpat den på problem som uppstår i cell- och molekylärbiologi.

Lördagen den 5 maj hålls själva installations- och promoveringsceremonin för särskilt inbjudna gäster. Förutom att professorerna installeras och doktorer och hedersdoktorer promoveras kommer även Jönköpings Universitys rektor Agneta Marell att installeras. Hon är rektor sedan 1 oktober 2017.

2018-04-25