Ökad risk för ryggsmärtor hos svensk polis

Poliser löper kraftigt ökad risk att drabbas av ryggsmärtor. Något som skulle kunna undvikas genom en omfördelning av utrustningen. Det visar en ny doktorsavhandling från Hälsohögskolan, Jönköping University.

Ortopedingenjör Louise Bæk Larsen är specialiserad på rörelseanalys och biomekanik. Hennes doktorsavhandling bygger på ett projekt som har genomförts i nära samarbete med Nationella operativa avdelningen (fd Rikskriminalpolisen) och huvudskyddsombudet vid Polisen i region Öst (vilken innefattar Jönköpings, Södermanlands och Östergötlands län).

– Bakgrunden är att huvudskyddsombudet upplevde att många poliser rapporterade ryggsmärtor. Huvudskyddsombudet tog kontakt med masterutbildningen i industridesign på Tekniska Högskolan i Jönköping för att få hjälp med produktutveckling och Tekniska Högskolan vände sig i sin tur till oss för den biomekaniska utvärderingen. Följden blev att Nationella operativa avdelningen gick in och finansierade ett projekt med 2 miljoner kronor, berättar Louise Bæk Larsen.

Projektet har resulterat i sex rapporter till Polismyndigheten samt i den doktorsavhandling som Louise Louise Bæk Larsen nyligen har lagt fram.

Många poliser upplever muskel och ledsmärtor men det finns överraskande lite kunskap inom området, även internationellt. Alla poliser i yttre tjänst har obligatorisk utrustning i form av skyddsväst och utrustningsbälte. Denna måste alltid bäras, vilket i kombination med övriga utrustningen innebär uppemot 10 kg extravikt som ska bäras runt 40 timmar per vecka – oavsett om individen väger 60 eller 90 kg.

Louise Bæk Larsens avhandling bygger på fyra delstudier, varav två baseras på en enkät som besvarats av 60 procent av de svenska poliserna i yttre tjänst.

– Denna visade att 43,2 procent av poliserna upplever smärtor i ländryggen, vilket är en markant skillnad mot riksgenomsnittet på 32 procent för övriga yrken. Enkäten visade också att både fysiska och psykosociala faktorer kan ha ett samband med den upplevda smärtan, poängterar Louise Bæk Larsen.

Avhandlingen omfattar även två biomekaniska studier där en av dessa har gjorts i Hälsohögskolans gånglaboratorium. 20 poliser har deltagit i studierna som har omfattat både en gånganalys samt en tryckmätning av utrustning vid sittande i bil.

– Resultaten visar att det kan vara lämpligt att omfördela vikten från midjan, till exempel genom att placera vapnet i ett hölster på benet och att flytta upp en del av utrustningen i bältet upp i västen. Detta skulle kunna bidra till att poliserna kan röra sig mer naturligt och minska risken för smärtor i främst ländryggen.

Projekt och avhandling kommer troligen att resultera i fortsatta samarbeten mellan Polisen och Hälsohögskolan med avsikt att omsätta de nya rönen i praktiska lösningar, säger Louise Bæk Larsen:

– Vårt arbete bidrar med konkreta kunskaper och argument som kan hjälpa svensk polis att komma vidare i sitt arbete med arbetsplatsergonomi. Det här är också kunskaper som är viktiga i samband med upphandlingar av utrustning. När beslutet väl är fattat ska ju utrustningen bäras under lång tid framöver.

Louise Bæk Larsen försvarade framgångsrikt sin avhandling ”Factors related to musculoskeletal disorders in Swedish police” vid Hälsohögskolan, Jönköping University den 27 april.

2018-05-02