Fyra storföretag ingår strategiska partnerskap med Jönköping University

- För oss blir det här starten på ett mer långsiktigt och strategiskt samarbete med Jönköping University, säger Roger Blezell, platschef vid Scania Oskarshamn, ett av de fyra företag som nu väljer att fördjupa sin samverkan med högskolan. De tre andra företagen är Husqvarna, Kongsberg Automotive och Fagerhult.

Sedan ett år tillbaka driver Jönköping University forsknings- och utbildningsmiljön SPARK med fokus på kunskapsintensiv produktframtagning. Ett av miljöns mål är att vara ett stöd för industrin i deras utveckling av kunskapsintensiva produkter och processer. De strategiska partnerskapen ger möjlighet att jobba långsiktigt tillsammans med företagen för att utveckla både forskning och utbildning.

– Vi känner oss mycket stolta och glada över att de här företagen väljer vår högskola som strategisk partner. Deras engagemang är viktigt för oss och det här är också ett kvitto på att vi är attraktiva som utbildare och forskande miljö, säger Mats Jägstam, prorektor vi Jönköping University.

De företag som nu knyter tätare band med lärosätet och SPARK har sedan tidigare mycket goda relationer med framför allt Tekniska Högskolan, bland annat genom forskningsprojekt men också genom att studenter från högskolan gör sin praktik eller examensarbete i deras verksamheter.

– Vi har goda erfarenheter av att jobba med högskolan och ser nu fram emot att utveckla vårt samarbete ytterligare, säger Andreas Rangert, VP Product Management & Development vid Husqvarna. Det är till stor nytta för oss att ha kunskap och kompetens så nära vår enhet i Huskvarna, där vår största avdelning för produktutveckling är belägen, fortsätter han.

Ahmad Mansouri, Senior Engineering Manager på Kongsberg Automotive, menar att teknikbolag som vill ligga i framkant behöver en bra samverkan med akademin:

– Forskningen är en grundsten i arbetet med att få fram nya innovationer. Det är också viktigt för vår framgång att få in rätt kompetens med rätt utbildningar samt att kunna ge vår personal relevant vidareutbildning. Samarbetet med Jönköping University stärker därför våra möjligheter att förbli konkurrenskraftiga.

2018-05-03