Tidigare JIBS-professorn
Karl Erik Gustafsson
har gått bort

Den 12 maj gick Karl Erik Gustafsson, tidigare professor vid Jönköping International Business School, bort efter en längre tids sjukdom.

Professor Karl Erik Gustafsson

Efter sin pension från Göteborgs Universitet 2003 innehade professor Gustafsson en fem år lång professur vid Jönköping International Business School (JIBS). Ett av hans uppdrag var att stötta i arbetet med att utveckla forskningscentret Media Management and Transformation Center (MMTC) och stärka dess nationella och internationella erkännande.

Medan ledaren för forskningscentret vid den tiden, professor Robert G. Picard, hade ett omfattande internationellt nätverk, använde Karl Erik Gustafsson svenska och nordiska nätverk till förmån för MMTC. Gustafsson genomförde även en mängd olika aktiviteter för att påverka svenska beslutsfattare. Tillsammans lyckades Gustafsson och Picard utveckla MMTC till ett nationellt och internationellt erkänt forskningscenter. Karl Erik Gustafsson gick i pension för en andra gång 2009 efter ett enastående arbete för JIBS.

Under sin karriär fungerade Gustafsson som expert på massmedia för Nationalencyklopedin och bidrog flitigt med sin kunskap om nationella massmediarapporter från europeiska länder. Han var kolumnist i forskningstidskrifter inom handel och deltog som både expert och ordförande i olika regeringskommittéer kring massmedia.

Sedan mitten av 1970-talet publicerade Gustafsson en årlig rapport om den svenska pressens ekonomi, ett projekt beställt av Myndigheten för press, radio och tv. En verklig toppnotering i hans karriär var redaktörskapet för en historia över svensk press i fyra volymer, som han 2010 även omvandlade till en volym på engelska. Utöver detta redigerade Gustafsson en serie på cirka tjugo volymer om svensk presshistoria.

Han avslutade sin akademiska karriär med en bok om Hamrinstiftelsens historia. Hans senaste arbete var en biografi om hans nära vän Stig Fredriksson med titeln På Stigs tid - familjen Hamrin & Jönköpings Posten 1970-2007.

Karl Erik var en sann gentleman och en enastående och respekterad forskare. MMTC:s nuvarande och tidigare fakultet kommer alltid att minnas hans insikt, framåtsträvande och hans stora hjärta.

2018-05-16