Ny docent med fokus på åldern

Åldersdiskriminering och konsekvenserna av de olika sätt som vi använder åldersfaktorn i olika sammanhang – det var huvudtemat i Monika Wilinskas docentföreläsning den 22 maj.

Monika Wilinska, ny docent i välfärd och socialvetenskap

Under sin forskning om åldersdiskriminering har Monika Wilinska bland annat genomfört intervjuer med företag och privatpersoner, samt analyserat filmer, bilder och olika policydokument. En av slutsatserna är att ett bredare fokus är nödvändigt för att komma till rätta med problemen inom området.
– Vi måste ägna mer tid åt att diskutera ålder i alla dessa former, istället för att enbart rikta in oss direkt på åldersdiskriminering. Det här är inte något som bara drabbar äldre, utan det kan hända i alla åldersgrupper, säger Monika Wilinska, som är ny docent i välfärd och socialvetenskap.

Åldersdiskriminering eller ett överdrivet fokus på ålder i allmänhet, är utbrett inom en rad olika institutioner och företeelser i samhället menar Monika Wilinska. Som exempel nämns bland annat skämt i filmer och litteratur, samt ålderssegregerade boendeområden.
– Den höjda acceptansen för åldersdiskriminering överraskade mig och den är så utbredd att det blir något som bara fortsätter. Speciella boendeformer är ett tydligt exempel på hur vi gör en stor sak av frågan och förutsätter att folk i en viss ålder bara vill umgås med en viss åldersgrupp.

Monika Wilinska höll sin docentföreläsning ’Ageism? It wasn’t me…’ vid Hälsohögskolan den 22 maj.

2018-05-22