Makroekonomiska teorier sätts på prov

I en ny doktorsavhandling från Jönköping International Business School presenterar Olivier Habimana nya sätt att lägga det makroekonomiska pusslet.

Olivier Habimanas doktorsavhandling är betitlad “Asymmetry and Multiscale Dynamics in Macroeconomic Time Series Analysis” och fokuserar på modellering av valutakurser och penningpolitisk dynamik. Tonvikten läggs på asymmetrier och olinjäriteter i valutakursjusteringar och effekterna av penningpolitiken vid mer detaljerade tidshorisonter.

- Om vi fokuserar mer på de processer som faktiskt genererar de makroekonomiska tidsseriedata som vi vill analysera, så är det möjligt att lösa några av makroekonomins pusselbitar, säger Olivier Habimana.

Innan doktorandstudierna vid Jönköping International Business School genomförde Olivier Habimana sina masterstudier vid University of Turin, The Paris Institute of Political Studies (Sciences Po) och Sapienza University i Rom. Han har också en kandidatexamen i tillämpad statistik från University of Rwanda.

Han har undervisat vid University of Rwanda sedan 2009 och hans doktorandstudier har finansierats inom ramarna för SIDA:s program för forskning och högre utbildning vid University of Rwanda. Jönköping International Business School är en engagerad samarbetspartner i projektet och Olivier Habimana är den första doktoranden som lägger fram sin avhandling i Jönköping.

Olivier Habimana försvarade framgångsrikt sin avhandling “Asymmetry and Multiscale Dynamics in Macroeconomic Time Series Analysis” vid disputationen vid Jönköping International Business School onsdagen den 13 juni.

2018-06-21