Lärarstudenter erbjuds att kombinera studier med arbete

I ett nytt projekt erbjuds nu studenter på lärarprogrammen att arbeta som studentlärare vid sidan om studierna.

Representanter från Jönköpings kommun träffar studenter som är intresserade av att blir studentlärare. (foto: Ann-Sofie Lekenstam)

Projketet Studentlärare är ett samarbete mellan Jönköpings kommun och Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping University. Måndagen den 27 augusti var representanter från kommunen på plats i entrén på HLK för att presentera projektet.

Tanken bakom projektet är att ge studenterna möjlighet att omsätta sin teori från utbildningen och successivt introduceras i sin blivande profession. Anställningen som studentlärare sträcker sig över två terminer, med en flexibel arbetstid som planeras tillsammans med respektive chef utifrån verksamhetens behov och studentens egna möjligheter. Arbetsplatsen är en enhet i ett förskole- eller skolområde i Jönköpings kommun. Studentläraren erbjuds fast månadslön utifrån utbildningsnivå, det vill säga hur långt studenten har kommit i sina studier.

- Initiativet från Jönköpings kommun, som vi har varit med om att utforma, ger lärarstudenter en unik möjlighet att arbeta deltid inom förskola och skola, säger Stefan Engberg, på Högskolan för lärande och kommunikation. Det sker med rimliga villkor och med hänsyn taget till att studierna inte ska bli påverkade negativt. Dessutom ger detta lärarstudenter mer övning och träning i sitt kommande yrke, vilket kommer att stödja de teoretiska studierna. Jönköpings kommun och vi är överens om att studierna ska sättas i första hand. Projektet ligger rätt i tiden och kan på sikt påverka intresset för vår lärarutbildning i positiv riktning. 

2018-08-27