Nyutnämnd professor ger nya perspektiv på ledarskapsutveckling

För att förbättra vården och arbetsförhållandena för vårdpersonal behövs bra ledare. Sofia Kjellström, nyutnämnd professor vid Hälsohögskolan, Jönköping University, har studerat hur ledare utvecklas och vilken typ av stöd de behöver för att förbättra sig ytterligare.

Sofia Kjellström, ny professor i Kvalitetsförbättring och ledarskap. (foto: Patrik Svedberg)

Att bli professor i kvalitetsförbättring och ledarskap var troligen skrivet i stjärnorna för Sofia Kjellström. Förbättring och förändring har varit en passion sedan hon var väldigt ung.

- Viljan att förbättra saker måste finnas i mina gener, förklarar hon. Även som tonåring, när vi hade fester, tänkte jag alltid: Hur kan vi göra nästa ännu bättre? Sedan jag var ung har jag haft ett stort intresse för miljöfrågor, en önskan om att förbättra samhället och att hjälpa människor. Kort och gott – jag vill bara göra världen till en bättre plats. Så det känns bra att ha den här professorstiteln, eftersom den är knuten till saker som jag brinner för.

Området kvalitetsförbättring är tvärvetenskapligt. Det är ett område som Sofia Kjellström känner sig hemma i, eftersom hon själv har arbetat inom olika vetenskapsområden (hon har tidigare varit docent i välfärd och samhällsvetenskap samt gerontologi) och har en tvärvetenskaplig inriktning. Hon har ett internationellt rykte som expert inom vuxenutveckling och hon har använt detta i sin forskning och i sina studier om ledarskapsutveckling.

- Som vuxna fortsätter vi att utvecklas och använda våra erfarenheter på olika och mer komplexa sätt. Sättet du utvecklas på påverkar den förändring du vill göra eller vilka verktyg du använder för kvalitetsförbättringar. En ung vuxens identitet är ofta knuten till gruppen och hur andra ser på dem. Detta kan förklara varför några ledare är upptagna med sitt rykte och därför har svårt att fatta impopulära beslut. Vissa vuxna utvecklar en mer självförfattande attityd. De kommer inse att de vill ha mer gruppmedverkan i ett beslut. Att verkligen uppskatta intressenternas åsikter är en utvecklingsprestation, förklarar Sofia Kjellström.

Ledarskapsutveckling är viktigt eftersom det möjliggör kvalitetsförbättringsarbete i en organisation. Sofia Kjellström har sett bevis på detta i sina tidigare studier inom primärvården.

- På väl fungerande primärvårdsenheter där ledarskapet var bra såg vi att ledarna hade skapat tid och utrymme för arbete med bra kvalitet bland sina anställda.

Så hur skapar vi dessa bra ledare? Enligt Sofia Kjellström har ledarskapsforskning ofta fokuserat på ledarens karaktär eller deras specifika handlingar. Hennes forskning uppmuntrar organisationer att fokusera mer på stöd och coaching för ledare genom olika metoder. I ett just nu pågående projekt skapar hon en dialogkarta för HR-personal och ledare för att introducera konversationer om metoder för att utveckla ledarskap som antingen enskilda ledare kan använda eller som grupper kan använda tillsammans. I ett annat projekt utforskar de olika typer av erfarenheter som skapar utveckling av mer komplexa förhållningssätt och hur kan dessa coachas.

Dessutom bör detta stöd inte bara involvera den högsta ledaren. En av de stora tendenserna inom ledarskapsutveckling, förklarar Sofia Kjellström, är att arbeta mer kollektivt.

- Det hjälper inte nödvändigtvis att skicka bara ledaren ensam på en utvecklingskurs eller en liknande. Ofta är det bättre att stödja och utveckla hela laget. På det sättet kommer hela laget dit där de behöver vara.

Som en del av ett lag uppskattar hon själv att hon har kommit dit hon är idag genom stöttande kollegor och en vänlig arbetsmiljö vid Hälsohögskolan.

- Att bli professor är en individuell prestation och jag känner mig väldigt glad och stolt över denna utnämning, men det handlar också om vilken typ av stöd du får. Jönköping Academy, en liten men expanderande enhet, är en bra miljö att arbeta i. Vi är en kreativ grupp, vi hjälper varandra och vi försöker fokusera på att uppleva glädje på jobbet.

2018-09-21