Inspirerande dag om ingenjörsyrket för studievägledare

Fredagen den 28 september anordnades en inspirationsdag för studievägledare från högstadiet och gymnasiet för att locka framförallt tjejer till ingenjörsyrket, arrangerat av en samverkansgrupp med regionala företag och Tekniska Högskolan, Jönköping University.


Inspirationsdagen, som hölls på Gro36*, var ämnad för att ge studievägledare mer inblick i och kunskap om ingenjörsyrket idag för att effektivt kunna informera och locka elever - framförallt tjejer - att söka sig till tekniska utbildningar och ingenjörsyrket.

Inspirationsdagen var en del av en omfattande satsning från de regionala företagen inom samverkansgruppen och Tekniska Högskolan, Jönköping University. Denna grupp arbetar aktivt med att sprida information om det moderna ingenjörsyrket och för att öka antalet kvinnor på tekniska utbildningar och i ingenjörsyrket. Detta är viktigt då det inom branschen finns en stor efterfrågan på kvinnliga ingenjörer och en större mångfald av perspektiv, problemlösningar och utvecklingsmöjligheter.

Dagen började med att studievägledare och representanter från samverkansgruppen möttes i samtal och utbytte erfarenheter och kunskap. Carina Arnesson från Distriktsveterinärerna, som är med i samverkansgruppen, välkomnade det 20-talet studievägledare som kommit och betonade hur viktigt det är att öka mångfalden och antalet kvinnor inom ingenjörsyrket med tanke på hur snabbt tekniken utvecklas idag.

Linda Pålsson, som är affärsutvecklare och projektledare för Science Parks nya initiativ Digital Dreams, var dagens inspirationstalare och talade om vikten av att skapa platser och nätverk där unga tjejer och kvinnor kan utforska och lära sig mer om teknikbranschen. Det är något som Science Park arbetar hårt för att utveckla, ett exempel är genom att arrangera en kurs där tjejer får lära sig att koda. Linda Pålsson pratade passionerat om hur viktigt det är för ett företags innovation, kreativitet och ledning att sträva efter jämställdhet och en kraftig ökning av kvinnor i teknikbranschen.

Domina Kiunsi, alumn och medarbetare vid Tekniska Högskolan, informerade om det mest sökta programmet vid Tekniska Högskolan; New Media Design. Domina berättade också om hur ingenjörsyrket handlar en hel del om problemlösning och hur design involverar både det visuella och det funktionella av en produkt.

Studievägledarna fick även lyssna till Anna Lange, Saab Group, Jenny Larsen, Domstolsverket, Lisa Claesson, Kitron, och Maria Kihlbaum, Husqvarna Group – alla yrkesverksamma kvinnor inom teknikområdet med tekniska utbildningar bakom sig. De berättade på ett engagerande och öppet sätt om sina bakgrunder, varför de valde en teknisk utbildning, hur vardagen ser ut i deras yrkesroller och deras förhoppningar inför framtiden.

Den sista punkten för dagen var ett panelsamtal och en frågestund med de kvinnor som medverkat under dagen samt med Anders Arvidsson, representant i samverkansgruppen från Tekniska Högskolan, Anders Holmqvist från SAAB Training & Simulations och Roger Johnsson, Saab Avionics Systems. Under panelsamtalet diskuterades bland annat hur nyexaminerade tas omhand som nyanställda ingenjörer genom mentorskapsprogram, vilka förmågor som är viktiga inom ingenjörsyrket och hur jämställdheten kan öka inom teknikyrken. Studievägledarna gav även exempel på hur de arbetar med eleverna på sina respektive skolor och gav förslag på hur industri och skola kan samarbeta för att nå ut till barn och ungdomar i alla åldrar för att öka intresset för teknik.

De företag som ingår i samverkansgruppen och som arbetar aktivt med frågor kring jämställdhet inom teknikbranschen är Cybercom, Distriktsveterinärerna, Domstolsverket, Husqvarna Group, iStone, Jordbruksverket, Kapsch, Kitron, Knowit, Kongsberg Automotive, SAAB Avionics Systems, SAAB Training & Simulation, Science Park, Simonssonsgruppen, Telia Company samt Tekniska Högskolan vid Jönköping University.

* GRO36 är ett co-working space (kontorshotell) i Jönköping för de som driver en startup, frilansar eller arbetar på distans.

2018-10-03