Studenter från JU lyser upp Alingsås

Sexton studenter från ljusdesignprogrammet vid Tekniska Högskolan har deltagit i en av världens största belysningsworkshoppar som hålls på allmänna platser. Studenterna arbetade sida vid sida med professionella ljusdesigners från hela världen för att skapa en fem veckor lång utställning av ljusinstallationer i Alingsås i sydvästra Sverige.

Telegrafhuset i Alingsås är bara en av de platser som valts för en fantastisk ljusinstallation. Detta gjordes av studenter som arbetade med den professionella ljusdesigneren Nikoletta Theodoridi. Foto: Patrik Gunnar Helin

Den 22 september samlades sju internationella ljusdesigners och runt 60 studenter från hela världen för att lysa upp utvalda platser eller byggnader i Alingsås. Sexton av de deltagande studenterna var från Tekniska Högskolans ljusdesignprogram.

Studenterna delades in i grupper som var och en arbetade under ledning av en professionell ljusdesigner. Huvudsyftet med workshopen var att undervisa och vägleda studenterna genom hela processen av ett fullskaligt ljusdesignprojekt. Workshopen pågick under sju dagar och sponsrades med toppmodern utrustning från branschen. Vid slutet av veckan bjöds allmänheten in för att titta på installationerna, som kommer finnas kvar ända fram till 4 november.

Johan Röklander, som arbetar som laboratorietekniker på Tekniska Högskolans avdelning Byggnadsteknik och belysningsvetenskap, var inbjuden för att leda en av årets grupper.

– Det här var en fantastisk upplevelse för alla. Den kulturella mångfalden och internationella mixen gav en väldigt kreativ atmosfär. För våra ljusdesignstudenter var det en unik möjlighet att lära sig av proffs och att skapa internationella kontakter för sin framtida karriär.

Lights in Alingsås Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är en ljusutställning i stadsmiljö som organiseras av Alingsås kommun och som lockar 85 000 besökare varje år. Du kan besöka utställningen till och med den 4 november.

Titta på ljusinstallationerna i Alingsås i bildspeln nedanför. 

2018-10-18