Jönköping University och Saab i Jönköping ingår strategiskt partnerskap

Jönköping University och Saab i Jönköping har tecknat avtal om strategiskt partnerskap. Avtalet ger möjlighet att arbeta långsiktigt tillsammans för att utveckla utbildning och forskning som stärker svensk industri.

– Vi har sedan länge ett gott samarbete med högskolan, och ser fram emot att utveckla och fördjupa detta. En av våra största utmaningar inom Saab är att hitta rätt kompetens och att utveckla den kompetens vi har. Det strategiska partnerskapet med Jönköping University ser vi som en viktig del i att möta den utmaningen, säger Michael Lidbäck från Saab. Samarbetet med Saab i Jönköping inkluderar det oberoende teknikkonsultbolaget Combitech som är en del av Saabkoncernen.

Jönköping Universitys utbildnings- och forskningsmiljö SPARK fokuserar på kunskapsintensiv produktframtagning och det är SPARK som är samverkansarenan för det strategiska partnerskapet. Målet är att utveckla utbildning och forskning som stärker svenskt näringsliv både nationellt och internationellt. Välutbildad arbetskraft, relevant kompetensutveckling och ny kunskap genom samproducerad forskning ska bidra till en hållbar tillväxt, konkurrenskraft och attraktivitet i Sverige med fokus på Jönköpingsregionen.

– Vi är stolta och glada över att ingå ett strategiskt partnerskap med Saab. Tillsammans kommer vi att kunna ta fram ny kunskap och kompetens som är till nytta för näringslivet. Vi kan också ta oss an de utmaningar som svensk industri står inför och se till att de studenter vi utbildar är rätt rustade för ett modernt arbetsliv, säger Ingrid Wadskog, vd för Tekniska Högskolan vid Jönköping University.

Saab blir i och med det nya avtalet det femte företaget som tecknar strategiskt parterskapsavtal med Jönköping University. Tidigare i år ingick Scania Oskarshamn, Husqvarna, Kongsberg Automotive och Fagerhult motsvarande partnerskap med högskolan.

2018-11-12