Vetenskapsrådet ger stöd till utveckling av ny teknik vid Tekniska Högskolan

Vetenskapsrådet har beslutat att ge finansiering till två nya forskningsprojekt vid Tekniska Högskolan. Ett av projekten gäller utveckling av mer motståndskraftiga ytbeläggningar på komponenter. Det andra handlar om numerisk modellering av tunna strukturer.

Projektet “Design and electrodeposition of high entropy films” är ett första steg i utvecklingen av ett helt nytt koncept för att tillverka mer hållfasta ytbeläggningar. Den här typen av ytskikt kommer att göra material mer beständiga vid höga temperaturer och i tuffa miljöer generellt.

– Många branscher står inför ökande krav på hållbara komponenter med lång livslängd. Ett sätt att tillgodose dessa krav är att utveckla beläggningslösningar som skyddar komponenterna bättre mot stark värme, korrosion och andra typer av negativ påverkan från den omgivande miljön, berättar Caterina Zanella, docent i ytteknik och den som leder projektet.

Det andra forskningsprojektet, “Överlagrade finita element för modellering av strukturer, flöden och akustik”, handlar om beräkningsmekanik och effektiv datorsimulering av tunna strukturer inuti biologiska eller mekaniska objekt.

– Numerisk modellering av tunna strukturer, som till exempel förstärkningsfibrer i plastkomponenter, blodflöde i ådror och vävnader, eller transport av föroreningar genom spricksystem, är ofta kostsam. Vi vill utveckla en mer flexibel och kostnadseffektiv metod än de som finns idag, säger Peter Hansbo, projektledare och professor i tekniska beräkningar.

De två nya projekten ligger inom det vetenskapliga området material och tillverkning och hör till Jönköping Universitys forsknings- och utbildningsmiljö SPARK, som fokuserar på kunskapsintensiv produktframtagning. Projekten tilldelas totalt 6,6 miljoner kronor från Vetenskapsrådet och kommer att pågå under fyra år.

Caterina Zanella

Peter Hansbo


2018-11-16