Vertikals 2.0 gör forskningen mer synlig

Forskningsprojektet Vertikals, som under fem års tid bedrivits vid Jönköping International Business School, Jönköping University, har gått ut på att göra forskningen mer synlig för allmänheten. Nu går projektet in i en andra fas som inkluderar samtliga fackhögskolor vid Jönköping University.

Agneta Marell, rektor Jönköping University, Charlotta Mellander, professor i nationalekonomi, Jönköping International Business School och Lovisa Hamrin, Carl-Olof och Jenz Hamrins Stiftelse.

Under fem års tid har Carl-Olof och Jenz Hamrins stiftelse finansierat forskningsprojektet Vertikals vid Jönköping International Business School. Projektet har gått ut på att göra forskningen mer synlig för allmänheten och projektets blogg har sedan dess besökts av närmare 150 000 unika läsare. Inför 2019 går projektet in i en andra fas – Vertikals 2.0: Att bygga en akademisk struktur för mer effektiv forskningskommunikation.

Nu breddas arbetet till att inkludera samtliga fackhögskolor vid Jönköping University. Vertikals 2.0 kommer att ske i ett närmare samarbete mellan högskolan och Carl-Olof och Jenz Hamrins stiftelse, där båda går in som finansiärer.

Att göra forskningen mer synlig ligger i båda aktörernas intresse. För högskolan är det viktigt att kunskapen kommer fler tillgodo än det akademiska samhället och det ligger i lärosätets intresse att vara tillgänglig och föra samhällsdialogen framåt. Carl-Olof och Jenz Hamrins stiftelse, som har sin grund inom media, lyfter också vikten av att media kan ta del av viktig kunskap i en tid då många ifrågasätter medias relevans och äkthet.

Vertikals 2.0 kommer att bedrivas i projektform vid Jönköping University i fem års tid och fungera som en direkt länk mellan forskarna och omvärlden. Huvudansvarig för projektet är professor Charlotta Mellander, som också medverkat aktivt under den första delen av projektet. Vertikals 2.0 blir ett direkt samarbete mellan högskolan och Carl-Olof och Jenz Hamrins stiftelse.

- Vertikals har över åren skapat en unik plattform för forskningskommunikation och många forskare har deltagit i projektet. Genom fortsättningen, Vertikals 2.0, får ännu fler forskare vid Jönköping University nya möjligheter att delta i och bidra till samhällsdebatten i en tid då behovet av kunskap och fakta är stort. Vi på Jönköping University är både glada och stolta över fortsatt samarbete med Carl-Olof och Jenz Hamrins stiftelse, säger Agneta Marell, rektor vid Jönköping University.

- Vertikals är ett modigt och nydanande projekt som har satt en ny standard för forskningskommunikation. Ihop med den breda och unika kunskapsbas som finns inom hela JU så känns det både självklart och roligt att få stödja Vertikals 2.0 i nästa femårsperiod, säger Lovisa Hamrin, ordförande i Carl-Olof och Jenz Hamrins stiftelse.

2018-11-27