JU studenter utvecklar motorsågsprototyper för Husqvarna Group

Den 7 december hölls en vernissage i Tekniska högskolans huvudentré där studenter från programmet Produktutveckling och design visade upp motorsågsprototyper framtagna i ett projekt i nära samarbete med Husqvarna Group.

Två deltagare från en grupp av studenter som läser Maskinteknik vid Tekniska Högskolan visar upp deras motorsågsprototype. (foto: Katie Dalros-Bingham)

Studenter som läser programmet Maskinteknik med inriktning produktutveckling och design avslutar kursen Produktutveckling under vecka 50. Under 15 veckor har  studenterna arbetat med att utveckla motorsågsprototyper i nära samarbete med Husqvarna Group. Nu var det dags att visa upp resultaterna. 

Dagen inleddes klockan 09.00 med bandklippning, mingel och kaffe i Tekniska högskolans huvudentré där studenterna även ställde ut sina prototyper. Därefter skedde slutredovisning av projektet tillsammans med personal från Tekniska högskolan och Husqvarna Group. 

- I den här kursen jobbar vi i projektform och vi får jobba med näringslivet, säger Conny Larsson, programansvarig för Produktutveckling och Design vid Tekniska Högskolan.
- Vi har 15 ingenjörer från Husqvarna som sitter med under ett halvår och jobbar med styrgrupper. Det är viktigt att studenterna gör riktiga projekt, med folk inom branschen, och tar fram verkliga produkter.

Husqvarna Group är en strategisk partner för Tekniska Högskolan och detta är det fjärde året som företaget har samarbetat i produktutvecklingskursen. Andreas Rangert, VP av Product Management and Development för Husqvarna Group ser många fördelar i projektet för båda studenter och företaget. 

- Studenterna ser hur verkligheten ser ut när man kommer ut till arbetslivet och naturligtvis vill vi skapa ett interesse och en attraktivitet för Husqvarna som företag också, säger Andreas Rangert. Vi vill att studenterna har Husqvarna som en tänkbar arbetsplats i framtiden och därmed kunna stanna kvar i bygden vilket jag tycker är extremt viktigt för hela Jönköping som region.

För studenterna på Produktutveckling kursen, var upplevelsen rolig och lärorik.

- Det var fantastisk att arbeta med chefer och ingenörer från Husqvarna Group där de har varit ett stort stöd, säger Roland Morad, student på Produktutvecklingskursen. Man får verkligen känna hur det är att jobba i ett projekt och hur samarbetet är väldigt viktigt i ett grupparbete. 

2018-12-07