Avslutningshögtider för studenter på Hälsohögskolan och Högskolan för lärande och kommunikation

Fredagen den 18 januari uppmärksammar högskolan studenter som tar examen från Hälsohögskolan och Högskolan för lärande och kommunikation.

Avslutningshögtid

Vid Hälsohögskolan sker avslutningshögtiden för sjuksköterskor, socionomer, specialistsjuksköterskor samt magister- och masterstudenter i Pingstkyrkan kl 9.

För studenter vid Högskolan för lärande och kommunikation sker examenshögtiden i Immanuelskyrkan kl 15.

Läs mer om avslutningshögtiderna.

2019-01-16