Försök med antagningsprov för lärarstudenter fortsätter

Sedan hösten 2017 har sökande till Ämneslärarprogrammets samtliga inriktningar på Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping genomfört ett antagningsprov för att bli behöriga till programmet. Det är ett led i arbetet med att höja kvaliteten på lärarutbildningen.

Sedan hösten 2017 har sökande till Ämneslärarprogrammets samtliga inriktningar på Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping genomfört ett antagningsprov för att bli behöriga till programmet. Jönköping University har  beslutat att fortsätta genomföra antagningsprov till Ämneslärarprogrammet med syfte att höja kvaliteten på lärarutbildningen.

Antagningen till programmet görs utifrån betyg eller resultat på högskoleprovet, i kombination med resultatet från antagningsprovet. Antagningsprovet är behörighetsgivande och därför obligatoriskt för alla sökande. Det består av en intervju och en skriftlig reflektionsuppgift som genomförs på plats i Jönköping.

Under perioden 2014 till 2016 deltog Högskolan för lärande och kommunikation vid Jönköping University i ett nationellt försök med lämplighetsbedömning till Ämneslärarprogrammet och Förskollärarprogrammet. Utifrån de positiva erfarenheterna och resultaten har lärosätet beslutat att på egen hand fortsätta med antagningsprov för sökande till Ämneslärarprogrammet.

­- Vi har valt att fortsätta med antagningsprov som en viktig del i vår ständiga strävan att vara en lärarutbildning med hög kvalitet, med höga ambitioner och med höga förväntningar på våra blivande studenter, säger Håkan Sandgren, Utbildningschef på Högskolan för lärande och kommunikation.

För mer information kontakta:

Ulrika Stjerndahl, ulrika.stjerndahl@ju.se, 036-101461.

Klassrum vuxna elever räcker upp händerna
2019-04-01