Historisk disputation i Etiopien

Den 5 april disputerade Yikaalo Welu i företagsekonomi, som först någonsin i Etiopien, vid Addis Ababa University i samarbete med Jönköping International Business School.

Yikaalo Welu är den förste någonsin som tagit en doktorsexamen i företagsekonomi vid ett etiopiskt universitet. Alla andra doktorer i ämnet i Etiopien har sina examina från utländska lärosäten. Yikaalo var först ut att ta doktorsexamen av totalt 23 doktorander som går landets första forskarutbildning i företagsekonomi. Forskarutbildningen sker vid Addis Ababa University (AAU) i samarbete med Jönköping International Business School (JIBS) och finansieras av Sida. Ett motsvarande samarbete finns även inom nationalekonomi, där fem av 27 doktorander hittills har disputerat.

I huvudsak levereras kurserna av lärare på JIBS. En del kurser ges på plats i Addis Abeba medan andra ges i Jönköping där de etiopiska doktoranderna läser tillsammans med JIBS-doktorander. Doktoranderna handleds i team med handledare från både JIBS och AAU.

Yikaalo Welu handleddes av professorerna Ethel Brundin, huvudhandedare, och Lucia Naldi, biträdande handledare, från JIBS samt av dr Yitbarek Tekele, biträdande handledare, från AAU.

Yikaalo Welus avhandling har titeln "Human Capital as a Process. Learning from an Emerging Economy" och han har studerat hur två etiopiska företag, Ethiopian Airlines och Bishoftu Automotive Industry, arbetar med sin personal och på vilket sätt detta arbete bidrar till att bygga upp humankapital.

I avhandlingen har han funnit att tre faktorer är viktiga i utvecklingen av humankapital:

  • socioemotionella faktorer, exempelvis känslor som tillit, lojalitet, rädsla och frustration
  • homosocialitet, det vill säga samhörighet genom tillhörighet till samma etnicitet, familj eller grupp
  • upplevt stöd genom organisationen.
2019-04-23