Regeringen har utsett 4 nya styrelseledamöter till Stiftelsen Högskolan i Jönköping

Den 1 maj tillträdde fyra nya styrelseledamöter i styrelsen för Stiftelsen Högskolan i Jönköping. De nya styrelsemedlemmarna har en bred och varierad erfarenhet - och representerar såväl det vetenskapliga samfundet som näringslivet och den regionala tillverkningsindustrin. Mandatperioden för de nya styrelseledamöterna är 1 maj 2019 till 30 april 2022.

De nya ledamöterna är:

Anna Yman, född 1972, VD för SWECO Environment,

SWECO Enviroment har ca 850 anställda och Anna Yman har varit VD där sedan 2012, men verksam inom SWECO i 28 år, bl.a. som regionchef. Tidigare har Anna Yman också varit verksam som forskare vid Stockholms universitet. I sitt dagliga arbete har Anna Yman mycket fokus på teknikens roll och hur den kan bidra till ett mer hållbart samhälle.


Madelene Sandström
, född 1961, ek lic. och forskare

Madelene Sandström har större delen av sin karriär varit engagerad inom forskning och forskningsfinansiering. Åren 2009 till 2018 var Madelene Sandström VD för KK-stiftelsen och tidigare har hon bl.a. varit verksam som generaldirektör för FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, vice generaldirektör för Vinnova samt haft en rad styrelseuppdrag inom forskningsrelaterade verksamheter. Hon har således en gedigen och bred erfarenhet av det svenska forskarsamhället och innovationssystem.


Mats Eriksson
, född 1959, professor i Omvårdnadsvetenskap, Örebro Universitet

Mats Eriksson är professor i omvårdnadsvetenskap och ledare för en forskningsmiljö vid Örebro Universitet och bedriver omfattande forskning om barn och unga. Mats Eriksson har tidigare bl.a. varit verksam som studierektor för forskarutbildningen Medicinsk Vetenskap vid Örebro Universitet, specialistsjuksköterska i intensivvård och avdelningsföreståndare inom neonatal.


Linda Fransson
, född 1974, VD och delägare, Gnosjö Automatsvarvning AB

Sedan 2012 är Linda Fransson VD för familjeföretaget Gnosjö Automatsvarvning AB. Hon var sedan tidigare delägare i företaget och har haft flera ledande befattningar. Som VD anser hon att det är viktigt att driva utvecklingen framåt och våga testa för att hitta nya bättre tillvägagångssätt. Hon har även en teknologie kandidatexamen i Maskinteknik från Tekniska Högskolan i Jönköping.

Stiftelsestyrelsen övriga av regeringen förordnade medlemmar till och med den 30 april 2022 är:

  • Monica Dahlbom, kammarrättspresident (ordförande)
  • Mikael Alexandersson, professor Göteborgs universitet.
  • Søren E. Frandsen, rådgivare
  • Johan Ohlson, inköpsdirektör SAAB

Utöver de externa ledamöterna ingår i styrelsen även rektor och representant för lärarna respektive studenterna.

 

Så här utses styrelsen till Stiftelsen Högskolan i Jönköping

Stiftelsestyrelsen utser en nomineringsgrupp som föreslår ordförande och externa ledamöter. Nomineringsgruppen arbetar självständigt och lägger fram förslag på namn till regeringen. Regeringen beslutar utifrån förslaget en ny styrelse.

2019-05-03