JU utrustar tentamenssalar med fasta datorer för bättre kvalitet och rättssäkerhet

Fr.o.m. augusti 2019 skriver studenter sina digitala tentamina på JU-datorer. Därmed är det snart 2-åriga försöket med att studenten skriver tentamen på egen medhavd dator, till ända.

Dator

Sedan införandeprojektet JUDiTe började erbjuda digital tentamen i Inspera, har salstentamina skrivits på studenternas egna datorer, en bärbar PC eller MAC-book. Det har i skrivande stund gjorts ca. 13 000 tentamensinlämningar i Inspera från studentdatorer.

Konceptet där studenterna tar med sina egna datorer, kallat B.Y.O.D., har varit en moderiktning inom datorvärlden. I vissa sammanhang har B.Y.O.D. visat sig kunna erbjuda flera fördelar och varit ett bra sätt att komplettera behovet av datorer och snabbt vara igång med en stor verksamhet som nyttjar IT-system.

När det gäller tentamensverksamheten har några av erfarenheterna varit goda, men andra mindre goda. Nackdelarna har visat sig starkt påverka kvalitén vid inledningen av skrivtillfället samt kunna påverka rättssäkerheten och jämlikheten för studenterna.

Dessa faktorer är nyckelfaktorer för oss på HS när det handlar om att erbjuda salstentamina till våra fackhögskolor. Det har också visat sig dra mycket resurser att upprätthålla support och informationsarbetet runt kraven på säkerhetsprogramvaran SafeExamBrowser (S.E.B.), vilken måste vara installerad för att upprätthålla rättssäkerheten vid digital tentamen. Vid en jämförelse utslaget på en femårsperiod, skiljer sig kostnaderna för B.Y.O.D. inte mycket från att erbjuda fast datorutrustning från JU i våra skrivsalar.

Under juni månad kommer IT-service att installera ca 430 datorer i våra dedicerade tentamenssalar. Arbetet börjar i de sk. EU-salarna, He303/309 och går sedan vidare till A0320/0323 samt den nya tentamenssalen på plan 1 i K-huset. De nya PC-enheterna kommer att vara ständigt uppdaterade, vad avser operativsystem och säkerhetspatchar och den senaste versionen av S.E.B. finns alltid installerad, detta utan att studenten behöver göra sig besvär eller oroa sig. Datorerna är av sk. All-in-one-modell och har stora 24”-skärmar. För att tentanden inte skall kunna blicka över på andra tentanders skärmar, installeras ett filter som gör det omöjligt att se från en alternativ vinkel eller för långt bakifrån.

Studenternas fokus kommer nu kunna läggas på själva tentamen och för HS tentamensenhet kan resurserna koncentreras till att förbättra och utveckla tentamensprocessen. Vi sparar också stora belopp på informationsarbete, support. felanmälningar och att inte behöva erbjuda stora mängder lånedatorer från JU.

De ovan nämnda förändringarna kommer också innebära att EU-salarna på HLK inte längre blir ommöblerbara för annan verksamhet.

Har du frågor runt det nya datorkonceptet är du välkommen att höra av dig till Systemförvaltare, Morgan Holm via e-post!

2019-05-06