Tre nya hedersdoktorer utses vid Jönköping University

Rektor har den 7 maj beslutat om tre nya hedersdoktorer. De som utses är professor emerita Dale Clark Farran, professor emerita Gwen Sherwood och professor Andrés Rodríguez-Pose. Promoveringen äger rum den 12 oktober vid Jönköping Universitys Akademiska Högtid.

Doktorshatt

Hedersdoktor är en titel som tilldelas personer som på betydande sätt har bidragit till utveckling av forskning och utbildning vid Jönköping University.

Dale Clark Farran är professor emerita vid institutionen för lärande och undervisning på Peabody College, Vanderbilt University, USA samt föreståndare för Peabody Research Institute. Hon har varit betydelsefull för framväxten av förskolepedagogisk forskning vid Högskolan för lärande och kommunikation. Hon har varit engagerad i forskning och stöd till barn och ungdomar i riskmiljöer större delen av sitt yrkesverksamma liv och har utvecklat välkända observations- och utvärderingsmetoder avseende barns situation och lärande i förskolan.

Dale Clark Farran har samarbetat med forskningsmiljön CHILD på Jönköping University i snart 20 år. Sedan 2006 har samarbetet mellan forskare inom CHILD (vid Högskolan för lärande och kommunikation samt Hälsohögskolan) och Vanderbilt University varit omfattande. Framförallt har Farran, i samband med sina besök i Sverige och vid Jönköping University, undervisat doktorander, mastersstudenter och förskollärarstudenter. Genom sin breda och djupa kunskap samt gedigna forskning har hon varit mycket viktig för den unika kompetens som har utvecklats inom forskningsmiljön CHILD.

Gwen Sherwood är professor emerita vid University of North Carolina at Chapel Hill School of Nursing (UNC), USA. Hon har bidragit till utvecklingen av sjuksköterskeprofessionen i USA genom arbete med kvalitet, säkerhet och patientnöjdhet specifikt från ett multikulturellt perspektiv. Sjuksköterskeutbildningen vid UNC rankas som den sjätte bästa i världen.

Gwen Sherwood har vid ett flertal tillfällen besökt Hälsohögskolans avdelning för omvårdnad i syfte att stärka medarbetarnas kunskap kring kärnkompetenserna och pedagogiska strategier inom omvårdnad. Hennes forskning och författarskap har haft stor betydelse i att utveckla sjuksköterskeutbildningen vid Hälsohögskolan.

Andrés Rodríguez-Pose är professor i ekonomisk geografi vid London School of Economics, UK, och återkommande gästforskare i nationalekonomi vid Jönköping International Business School. Han har lång erfarenhet av forskning inom regional tillväxt och ojämlikhet, politisk decentralisering, regional innovation, migration och utvecklingspolitik.

Andrés Rodríguez-Pose utses till hedersdoktor vid Jönköping University för sin internationellt framstående forskning inom regionalekonomi och ekonomisk geografi samt för sitt betydande bidrag till utvecklingen av forskningen internationellt och även på JIBS.

Den akademiska högtiden den 12 oktober i år är en högtidlig ceremoni då nya professorer installeras och promotion sker av hedersdoktorer samt de som disputerat vid Jönköping University fram till juni 2019. Dagen innan ceremonin, den 11 oktober, kommer hedersdoktorerna och de nya professorerna att hålla offentliga föreläsningar.

2019-05-07