Ny bok av Anders Dybelius: Möten med Personligheten Karl XII

Anders Dybelius nyligen utgivna bok är en berättelse på ett nytt sätt om krigarkungen Karl XII. Han skärskådar Karl XII:s handlingar, uppförande och vad kungen själv skrev. Anders, universitetslektor i historia vid Högskolan för lärande och kommunikation, har också gått på djupet i Karl XII:s samtid, vad de som kände och mötte honom berättade och skrev om denne mytiske gestalt.

Ny bok av Anders Dybelius - Möten med Personligheten Karl XII

Knappast någon i svensk historia är så mytisk och gåtfull som krigarkungen Karl XII. Han är den mest kända kungen vi har och han förknippas med svenska stormaktens fall. Redan under sin levnad var han ett mysterium för omgivningen. Bland annat den franske författaren Voltaire fascinerades och förundrades av hans person och levnad. Så vem var Karl XII? Är det möjligt att 300 år senare kartlägga hans personlighet?

Anders Dybelius har läst brev, dagböcker och granskat ögonvittnesskildringar och ställt sig frågor som: Vem var Karl XII? Varför han blev som han blev och hur han förändrades över tid?"

I boken framtonar en utomordentligt fängslande bild av personligheten Karl XII. En bild som bidrar till en djupare förståelse av hans liv och gärningar.

Man kan fråga sig om han föll för en mördares kula den där novemberkvällen 1718? I boken framkommer en annan vinkling av denna långbänksdiskussion. För trots allt hade Karl XII förebilder – och kanske var det förebilderna som satte den starkaste prägeln på hans personlighet. Sammantaget ger boken med sina 21 teman svaren på frågor kring Karl XII:s personlighet och vem han var.

Några röster om boken Möten med Personligheten Karl XII.

”Möten med personligheten Karl XII är något så ovanligt som ett vetenskapligt arbete man vill sträckläsa. Med spårsinne och omsorg om detaljerna levandegör Anders Dybelius personen Karl XII och synliggör sambandet mellan personlighet, handlingar och historiska skeenden.”

Marie Öhman, docent i litteraturvetenskap

”Ytterst spännande läsning! Genom nytänkande forskning framträder ett nyanserat personligt porträtt som ger en djupare förståelse för Karl XII:s liv och gärningar. Det genialiska angreppsättet med indelningen i teman synliggör personligheten Karl XII i samtiden.”

Eva Björk, Professor, Högskolan för lärande och kommunikation


"Anders Dybelius är fil. dr i historia med inriktning på narrativ historia och har tidigare skrivit om general Georg Carl von Döbeln och conquistadoren Francisco Pizarro som erövrade Inkariket. Nu ger han sig på ett mästerligt sätt i kast med Karl XII genom att analysera kungens egna skrivelser och omdömen från hans närhet och samtid. Detta är verket för dig som vill veta hur det var att vara kung på stormaktstiden."

Pennan & Svärdet, Tidskrift för svenskt militärhistoriskt bibliotek

 

Anders Dybelius, universitetslektor i historia vid Högskolan för lärande och kommunikation

Anders Dybelius, universitetslektor i historia vid Högskolan för lärande och kommunikation

2019-05-16