Glädje på Hälsohögskolan efter besked om examenstillstånd för ny tandhygienistutbildning

Förra året förlängdes utbildningstiden för tandhygienistexamen till tre år och examensmålen ändrades för utbildningen. Igår beslutade regeringen att ge Hälsohögskolan vid Jönköping University tillstånd att utfärda den nya examen.

För att höja kvaliteten på tandhygienistutbildningen nationellt och ge studenterna bättre förutsättningar i sitt framtida yrkesliv beslutade regeringen i juni 2018 att kraven för tandhygienistexamen skulle ändras. Förändringen innebär nya och reviderade mål i examensbeskrivningen samt att omfattningen ökar från 120 högskolepoäng till 180 högskolepoäng, vilket motsvarar ett års heltidsstudier.

I mars i år bedömde sakkunniga att Högskolan i Jönköping har de förutsättningar som krävs för att ge tandhygienistexamen utifrån den reviderade beskrivningen och att utbildningen uppfyller kraven i högskolelagen och de examensmål som anges i högskoleförordningen. UKÄ förordade därför att Hälsohögskolan i Jönköping skulle få tillstånd att utfärda tandhygienistexamen även efter revisionen. Igår fattade regeringen beslutet.

–Vi på tandhygienistprogrammet är naturligtvis både glada och stolta över resultatet av granskningen. Det visar att det kvalitetsarbete vi tillsammans med övriga inblandade kollegor dagligen har bedrivit, och fortsätter att bedriva, har varit rätt, säger Agneta Stenebrand, Universitetslektor oral hälsovetenskap och programansvarig för tandhygienistprogrammet på Hälsohögskolan.

Tandhygienister är en eftertraktad yrkesgrupp som har fått allt fler arbetsuppgifter med åren. Med den nya treåriga professionsexamen så kommer både statusen och kvalitén i yrket att öka. På Hälsohögskolan har utbildningen en god forskningsförankring och är ett av de lärosäten som har högst forskningsaktivitet inom området. Av landets 23 disputerade inom området så är i dagsläget fyra verksamma vid Hälsohögskolan.

– Från Hälsohögskolans och Jönköping Universitys perspektiv är vi oerhört stolta och glada över att nu kunna bedriva en treårig professionsexamen för tandhygienister. Det känns väldigt bra att den utbildning vi bedriver har ansetts hålla mycket hög kvalitet i nationell jämförelse, säger Dennis Larsson, vd och akademisk ledare vid Hälsohögskolan.

För mer information, vänligen kontakta:
Dennis Larsson, vd och akademisk ledare vid Hälsohögskolan. Tel: 036 -10 15 23. E-post: Dennis.Larsson@ju.se
eller
Agneta Stenebrand, programansvarig för tandhygienistprogrammet på Hälsohögskolan.
Tel: 036-10 12 82. E-post: agneta.stenebrand@ju.se

Tandhygienistexamen, Häsohögskolan
2019-05-27