Ny tandläkarutbildning planeras

En helt ny tandläkarutbildning med ett unikt utbildningskoncept, där man satsar stort på ett digitalt arbetssätt. Det vill Jönköping University starta i samverkan med Region Jönköpings län. Under måndagen hölls ett informationsmöte för politiker, tjänstemän och andra intressenter.


Det finns ett stort behov av en ny tandläkarutbildning. Det råder bland annat stor brist på tandläkare i Sverige utanför de tre storstäderna, pensionsavgångar skapar stora kompetensluckor och det finns ett ökande behov hos den åldrande befolkningen, fler behåller sina egna tänder.

-Vi vill ha en jämlik tandvård för alla i Sverige, även utanför de tre storstadsregionerna,  säger projektledare Per Tidehag.

Unikt digitalt utbildningskoncept

Under måndagens möte informerades det bland annat om det unika digitala  utbildningskonceptet. Med digital teknik överförs exempelvis patientens tänder virtuellt till en simulator där studenten kan öva. Studenten tränar också på en 3D-printad plasttand.

-Vi bygger ju och utbildar för framtiden och då måste vi ju redan nu ligga i framkant så att tandläkarna inte kommer ut med gamla kunskaper, säger Per Tidehag. 

Samarbetsavtal med regioner

Utbildningen beräknas omfatta 40 platser per år och kommer också att erbjuda hög andel klinisk träning, ca 150 dagar vid geografiskt spridda Folktandvårdskliniker. Jönköping University skriver samarbetsavtal med regioner som upprättar universitetstandvårdskliniker. En helt ny flygel byggs i anslutning till Hälsohögskolan, där det skapas ett utbildningscentrum för tandvård.

Senast den i mars 2020 skickar Jönköping University in ansökan till Universitetskanslerämbetet.  

Läs mer om den planerade utbildningen här

För mer information, vänligen kontakta: 

Marie Ernsth Bravell, tf vd och akademisk ledare vid Hälsohögskolan. Tel: 036 -10 15 23.

E-post: Marie.Ernsth-Bravell@ju.se

Per Tidehag, projektledare, Tel: 070-307 62 57 E-post: perandershugotidehag@ju.se

Politiker och tjänstemän deltog i måndagens möte

2019-05-27