Jönköping University och Träcentrum ingår strategiskt partnerskap

Jönköping University fortsätter att utveckla sin forsknings- och utbildningsmiljö tillsammans med näringslivet. Ny strategisk partner är Träcentrum i Nässjö, som bedriver utveckling och kompetensförsörjning för träindustrin.

Mats Jackson, Prorektor Jönköping University  och Joakim Brobäck, VD på Träcentrum

Mats Jackson, programchef för SPARK på Jönköping University och Joakim Brobäck, VD för Träcentrum, Nässjö.

Med syftet att utveckla utbildningarna och stärka regionens näringsliv har Jönköping University sedan tidigare fem strategiska partners – Scania, Saab, Husqvarna, Kongsberg och Fagerhult. De utökas nu med en sjätte aktör genom det avtal som har tecknats med Träcentrum. Organisationen genomför utvecklingsprojekt och utbildningar för träindustrin och samverkar med ett stort antal små och medelstora företag i branschen.

– Vi har under lång tid haft ett nära samarbete med Träcentrum och ser väldigt positivt på att det nu blir ett strategiskt partnerskap. Genom den här typen av noder i regionen når vi ut till många företag och tillsammans får vi ett långsiktigt perspektiv med delade agendor och strategiska diskussioner, säger Mats Jackson, programchef för SPARK på Jönköping University.

Samarbetet med Träcentrum har tidigare varit kopplat till SPARK, som är Jönköping Universitys forsknings- och utbildningsmiljö med inriktning mot kunskapsintensiv produktframtagning.

– Våra företag står inför en situation där man måste stärka sin produktframtagning och processutveckling. Forskningsmiljön hos SPARK passar väldigt väl in på de utmaningarna och därför var det här ett naturligt steg för oss att ta. Som strategisk partner blir också Träcentrum en viktig brygga mellan akademin och företagen, säger Joakim Brobäck, vd för Träcentrum.


För mer information, kontakta: Mats Jackson,  Tekniska Högskolan i Jönköping, mats.jackson@ju.se

2019-06-11