"Varför skulle sjuksköterskan vara normkritiskt neutral?"

Ellinor Tengelin anser i sin doktorsavhandling att det i kursplaner och litteratur till sjuksköterskeutbildningen finns ett tydligt tänkande att sjuksköterskan ska representera det som är normalt och neutralt. Det är ett problem, betonar Ellinor Tengelin. Foto: Högskolan Väst.

Ellinor Tengelin anser i sin doktorsavhandling att det i kursplaner och litteratur till sjuksköterskeutbildningen finns ett tydligt tänkande att sjuksköterskan ska representera det som är normalt och neutralt. Det är ett problem, betonar Ellinor Tengelin.

Ellinor Tengelin som har läst forskarutbildningen på Hälsohögskolan i Jönköping försvarade i fredags sin doktorsavhandling om normkritikens möjliga bidrag till sjuksköterskeutbildningen.

- Varför skulle sjuksköterskan vara normkritiskt neutral, frågar sig Ellinor Tengelin.

Disputationen skedde på Högskolan Väst i Trollhättan, där Ellinor Tengelin är universitetsadjunkt och jobbar på Institutionen för hälsovetenskap. Hennes doktorsavhandling heter “Becoming aware of blind spots — Norm-critical perspectives on healthcare education”. I den har hon utgått från problematiken kring att uppnå jämlikhet i vården. Hon menar att det i kursplaner och litteratur till sjuksköterskeutbildningen finns ett tydligt tänkande att sjuksköterskan ska representera det som är normalt och neutralt. Det är ett problem, betonar Ellinor Tengelin.

- Man kan invaggas i tron att det ska vara så, men varför skulle sjuksköterskan vara normkritiskt neutral och normal? Det man får lära sig som sjuksköterska kan hindra förståelsen för patienter som inte uppfyller normen och innebära att de får otillräcklig vård, säger hon.

"Kan hjälpa andra förstå"

Ellinor Tengelin tror inte att det här bara gäller sjuksköterskor, utan att det finns i de flesta vårdyrken. Hon tycker det är en jättespännande fråga och att man kan hjälpa andra förstå varför det är så. Hon säger att hennes doktorsavhandling har tagits emot överraskande positivt och menar att den kan användas både inom vårdorganisationen och i olika typer av vårdutbildningar där man vill lyfta frågor om jämlikhet.

Ellinor Tengelin har gjort fyra studier i sin doktorsavhandling. Bland annat har hon studerat sjuksköterskestudenter på sjuksköterskeprogrammet i Trollhättan. De har skrivit ned sina uppfattningar och tankar kring normer och normalitet i relation till sin profession eller framtida profession.

"Starka förväntningar på hur en tjej ska bete sig"

- En grupp studenter beskriver att gällande normer begränsar dem för att de är kvinnor. De menar att det finns starka förväntningar på hur en tjej ska bete sig och att det är nödvändigt att bryta mot dem, säger Ellinor Tengelin.

Andra studenter är skeptiska till idén att ifrågasätta rådande normer och menar att samhället faller ihop om man bryter mot dem.

- Det är klart att jag skulle kunna argumentera emot den här uppfattningen, men det säger något om hur hotfullt det kan kännas att luckra upp det som är bekant. Det kan vara provocerande, svårt och kanske motbjudande till och med, säger Ellinor Tengelin.

"Ingen samhällsförstöring"

Om man vill jobba vidare med att utveckla kompetensen hos studenterna är det viktigt att förstå att de här reaktionerna finns och varför, betonar hon.

- Det är ingen samhällsförstöring det handlar om, utan jag vill åt normerna som gör det dåligt i vården. De goda normerna som finns i samhället ska vi ha kvar.

Ellinor Tengelin som har läst forskarutbildningen på Hälsohögskolan i Jönköping hade disputation på Högskolan Väst. Foto: Högskolan Väst.

Ellinor Tengelin anser i sin doktorsavhandling att det i kursplaner och litteratur till sjuksköterskeutbildningen finns ett tydligt tänkande att sjuksköterskan ska representera det som är normalt och neutralt. Det är ett problem, betonar Ellinor Tengelin.

2019-06-18