Hans avhandling underlättar produktionen av lastbilsmotorer: ”Doktorstiteln är ett körkort för forskning”

Björn Domeij har forskat kring problem i gjutningsprocessen av lastbilsmotorer för att lättare förutse defekter i produktionen. Förra veckan försvarade han sin doktorsavhandling i Gjuterisalen på Tekniska Högskolan i Jönköping.

- Doktorstiteln är ett körkort för forskning, säger han.

Björn Domeij (längst fram i mitten) säger att en svårighet med hans forskning har varit att återskapa det industriella problemet i laboratorieskala. Foto: Karin Domeij. Kontaktperson: Daniel Sjödahl

Björn Domeij (längst fram i mitten) säger att en svårighet med hans forskning har varit att återskapa det industriella problemet i laboratorieskala.

Björn Domeijs doktorsavhandling har rötterna i problematiken kring produktion av lastbilsmotorer och heter ”Compacted Graphite Iron: On Solidification Phenomena Related to Shrinkage Defects”. Tillverkare försöker uppgradera materialet i motorerna för att få ner bränsleförbrukning och utsläpp, men det nya materialet kompaktgrafitjärn är av många anledningar svårare att gjuta.

"Kan orsaka läckage vid drift"

- Jag har studerat diverse aspekter av materialets stelning som bidrar till förutsättningar för en typ av defekt som kan uppstå i materialet och orsaka problem som läckage vid drift, säger Björn Domeij. Han fortsätter:- Med lärdomarna från arbetet hoppas vi kunna förbättra stelningsmodeller i simuleringsmjukvara så att risk för defektbildning lättare kan förutses, säger Björn Domeij.

Har doktorerat i fem år

Den ökade förståelsen för stelningen har även bredare applikationer inom kontroll av materialets mikrostruktur som till stor del bestämmer dess egenskaper, påpekar han. Björn Domeij påbörjade sin doktorsavhandling i september 2014. En svårighet har varit att återskapa det industriella problemet i laboratorieskala där det kan studeras mer med högre noggrannhet.

- På grund av problemets komplexitet har det även varit klurigt att bryta ner och avgränsa detta till hanterbara delar, säger Björn Domeij.

Han var nervös dagarna före disputationen och det var relativt fullsatt i Gjuterisalen när det var dags för honom att försvara sin doktorsavhandling.

"Knepigt att förutse vilka frågor som skulle dyka upp"

- Betygsnämnden hade bakgrund inom relativt spridda områden och djup, så det var knepigt att förutse vilka frågor som skulle dyka upp, säger Björn Domeij och fortsätter:- Men när jag väl hälsat på opponent och betygsnämnd och börjat presentera kändes det bra. Det är roligt att visa upp det man arbetat med under sådan lång tid.

Efter att betygsnämnden sammanträtt meddelade Associate Professor Niels Skat Tiedje från Technical University of Denmark att Björn Domeij var godkänd. Björn Domeij hoppas under åtminstone de närmaste åren fortsätta forska inom material och tillverkning vid Jönköping University.

- Doktorstiteln är ett körkort för forskning och jag avser använda den till detta, säger han.

Hela akademiska karriären på Jönköping University

Hela Björn Domeijs akademiska karriär har utspelat sig i Jönköping och på Jönköping University. Han flyttade hit 2009 för att studera Maskinteknik med inriktning Produktutveckling och Design. Detta byggdes på med en två-årig master inom Produktutveckling och Material vilken avslutades med ett forskningsorienterat examensarbete vid avdelningen Material och Tillverkning. Examensarbetet ledde sedan vidare till anställning som doktorand. Han är anställd som doktorand fram till mitten av augusti och ansöker nu om en så kallad postdoktortjänst på Tekniska Högskolan i Jönköping.

2019-06-19