"Den här avhandlingen kan överföras direkt till företag"

Baiwei Zhu försvarade nyligen sin doktorsavhandling i Gjuterisalen på Tekniska Högskolan i Jönköping. 

- Den här avhandlingen kan överföras direkt till företag och bidra till en kombination av tekniska och ekonomiska fördelar, säger Baiwei Zhu.

Doktorsavhandlingen handlar om tillämpning av skyddande beläggning av gjutningskomponenter. Rubriken lyder “Casting and Anodising of Al Alloys-Alloy Design, Manufacturing Process and Material Properties”. Baiwei Zhu menar att det finns stor potential för skyddande beläggningar av gjutningskomponenter. På grund av materialet och bearbetningen är dock kvaliteten och prestandan hos anodiserade gjutna aluminiumkomponenter inte som han förväntat sig. I doktorsavhandlingen har han arbetat med materialkonstruktion och tillverkningsprocess (både gjutning och anodisering) för att få gjutna aluminiumkomponenter med goda mekaniska egenskaper och anodiseringsegenskaper (korrosion och slitstyrka).

Korrosion och slitstyrka

Samhällsnyttan i hans forskning är att företag söker det bästa sättet att applicera anodisering i gjutna aluminiumkomponenter för bättre korrosion och slitstyrka. Innehållet i hans avhandling kan direktöverföras till företag och bidra till en kombination av tekniska och ekonomiska fördelar, menar Baiwei Zhu.

Svårast tycker han de experimentella delarna har varit.

- Eftersom denna avhandling verkligen är tvärvetenskaplig, måste jag själv utföra alla olika delar av experimentella verk: gjutning, ytbehandlingar, testning, analys, säger Baiwei Zhu.

Flera misslyckanden längs vägen

Han medger att det skedde ett antal misslyckanden längs vägen. En fredag när han och en kollega utförde ett antal gjutningar tillsammans fastnade kolven på tryckstansgjutningsmaskinen. De var tvungna att demontera maskinen och sedan sätta ihop den för att få den att fungera igen. Det tog sin tid.

- Vi arbetade från 06 till 22 och det hände inte bara en gång. Men det var roligt också. Vi ställdes inför problem och löste dem och fick ett mycket bra resultat i slutändan.

Baiwei Zhu är kines och har tagit ett jobberbjudande på ett universitet i hemlandet.

- Trots att jag ska flytta tillbaka till Kina, vill jag hålla kontakten med min avdelning och Jönköping University till 100 procent, säger han.

Har lärt honom bli en bra forskare

I framtiden kommer Baiwei Zhu att arbeta inom material och tillverkning, men nämner att han kommer att finnas kvar inom den akademiska världen.

Han säger att de nästan fem åren han har lagt ned på sin doktorsavhandling har lärt honom hur man blir en bra forskare. Han tror även att hans internationella erfarenheter från tiden på Tekniska Högskolan i Jönköping kommer att hjälpa honom mycket under hans karriär.

2019-06-24