Aktiestinsens Lennart Israelssons stiftelse för främjande av äldres aktivitet och hälsa 2019

Varje år utlyser Aktiestinsens Lennart Israelssons stiftelse ett antal stipendier till studenter, forskare och entreprenörer för att främja entreprenöriellt utvecklingsarbete och forskning om hälsofrämjande arbete för äldres aktivitet och hälsa inom arbetsterapiområdet. För 2019 är den totala stipendiesumman 400 000 kr.

Stipendiater 2018

Stipendierna ska användas för projekt som bedrivs i samverkan mellan forskare och studenter vid Hälsohögskolan i Jönköping tillsammans med yrkesverksamma som arbetar för att främja äldres aktivitet och hälsa inom arbetsterapiområdet. För anställda vid Hälsohögskolan finns möjlighet att söka stipendium omfattande 50% forskningstid för ett år i taget.

Två tillfällen erbjuds för samverkan kring ansökningar

Samverkan mellan forskare, studenter och yrkesverksamma behöver etableras innan ansökan skickas in. Därför erbjuds två tillfällen under hösten där intresserade kan träffas för att samverka kring eventuella ansökningar:

  • Onsdagen den 11 september kl. 17.00-19.00
  • Onsdagen den 2 oktober kl. 17.00-19.00

Anmälan till dessa samverkanstillfällen skickas till Anita.Bjorklund@ju.se senast en vecka innan de ska äga rum.

Kontaktperson för samverkan med forskare/student vid Hälsohögskolan:

Anita Björklund
E-post: Anita.Bjorklund@ju.se
Telefonnummer: 0708-261250

Kontaktpersoner för samverkan med extern entreprenör/yrkesverksam:

Monica Pärson

E-post: Monica.Parson@jonkoping.se

Telefonnummer: 036-102317

Lena Jönsson

E-post: Jonsson.Lena51@gmail.com

Telefonnummer: 073-3502048

Ansökan

Ansökan skickas via e-post till registrator@ju.se senast fredagen den 11 oktober. Märk ärendet Aktiestinsen, dnr JU 2019/1001-65.

Ansökningsblankett till Aktiestinsens stipendiefond Word, 44.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Stadgar Pdf, 441.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Råd och anvisningar Pdf, 101.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Återrapportering till Aktiestinsens stipendiefond Word, 41.4 kB, öppnas i nytt fönster.

2019-08-19