"Avhandlingen kommer att förbättra kunskapen om industrialiseringsprocessen”

Paraskeva Wlazlaks doktorsavhandling kommer att förbättra kunskaperna om industrialiseringsprocessen.
- Den bidrar till kortare ledtider och bättre anpassning mellan produkt och produktionssystem, säger Paraskeva Wlazlak, som tycker att Jönköping University är den bästa arbetsmiljön man kan ha.

Paraskeva Wlazlak försvarade nyligen sin doktorsavhandling på Tekniska Högskolan i Jönköping och fick den godkänd. Avhandlingen heter "Management of the industrialisation process in distributed geographical and organisational context".

Fokuserat på industrialiseringen

Paraskeva Wlazlak har fokuserat på arbetet med industrialiseringen, det vill säga överflyttningen av produkten till produktion. Det involverar såväl produktutveckling som produktion. Under industrialiseringsprocessen uppstår ofta olika störningar, menar Paraskeva Vlazlak, vilket kan försena produktionsstarten och förlänga produktionsupprampningen.

- Syftet med avhandlingen är att bidra till ökad kunskap om industrialiseringsprocessen i geografisk och/eller organisatorisk distribuerad kontext samt att hantera dessa utmaningar under industrialiseringsprocessen, säger Paraskeva Wlazlak.

Utmaningar för tillverkningsföretagen

Globalisering och kortare produktlivcykler skapar utmaningar för tillverkningsföretagen. Företag har numera ofta forskning, utveckling och fabriker spridda över hela världen. Dessa trender förändrar sammanhanget i vilken industrialiseringsprocessen sker. Hittills har merparten forskning fokuserat på industrialisering i lokal och intraorganisatorisk kontext, men enligt Paraskeva Wlazlak behöver kunskapen om industrialiseringsprocessen förbättras i geografisk och/eller organisatorisk distribuerad kontext. Det vill säga att studera indtrialiseringen i lokal och interorganisatorisk kontext (typ 2), internationell och intraorganisatorisk kontext (typ 3) samt internationell och interorganisatorisk kontext (typ 4).

Central slutsats i forskningen

En central slutsats i hennes forskning är att när industrialiseringsprocesser genomförs i geografisk och/eller organisatorisk distribuerad kontext är det nödvändigt med flexibilitet i användningen av de mekanismer som är kopplade till dynamiken som finns i kontexterna ovan.

Paraskeva Wlazlak medger att det har varit tuffa perioder under åren som doktorand, som när hon har jobbat mot korta deadlines och haft mycket att skriva. Samtidigt har hon haft väldigt roligt.

- Jag tycker att Jönköping University är den bästa arbetsmiljön man kan ha och jag har alltid trivts med mina kollegor och handledare, säger hon.

En möjlighet att sprida sina resultat

Hon hade blandade känslor under disputationen. Hon såg det som en chans att diskutera sin forskning med andra utanför Jönköping University och en möjlighet att sprida sina resultat. Hon var även nervös.

- Det var pirrigt i magen, men också roligt, säger hon.

Framöver kommer hon att vara programansvarig för masterprogrammet ”Production Development and Management” på Tekniska Högskolan i Jönköping. Hon är involverad i ett projekt som kallas för Bytterfly Effect och kommer att fortsätta jobba med frågor kring integrationen mellan produktutveckling och produktion.


Läs avhandlingen här

För mer information, kontaka Paraskeva Wlazlak: paraskeva.wlazlak@ju.se, 036-10 16 12.

2019-09-11