”Studenter från Manila kommer gärna till Jönköping University”

Studenter från Manila på Filippinerna kommer gärna och studerar på Jönköping University. Det understryker Gloria B Teodoro, rektor på School of Architecture, Industrial Design and the Built Enviroment på Mapúa University i Manila.

- Det skulle ge dem ett globalt perspektiv och en bredare erfarenhet. Och så vill de gärna se snö, säger hon och ler.

Gloraia B Teodoro, rektor för School of Architecture, Industrial Design and the Built Enviroment på Mapúa University i Manila, och Albert Zambrano på avdelningen för arkitektur och planering på samma skola har besökt Jönköping University under tre veckor. Syftet med resan var att planera inför ett student- och lärarutbyte mellan skolorna samt att utbyta erfarenheter och förbättra undervisningen inom BIM (Byggnadsinformationsmodellering). Genom BIM kan man konstruera exakta modeller av byggnader digitalt, vilket gör att man kan prova lösningar digitalt innan man sätter spaden i marken.

"Ger en effektivare byggprocess"

Mapúa University har redan ett liknande utbyte med bland annat Luleå Tekniska Universitet.

- Det är värdefull information hur man utformar hus i andra länder. Det ger en effektivare byggprocess och bättre hus, säger Albert Zambrano.

Han berättar att de inte har så mycket fokus på BIM som ett hanteringsverktyg på sin skola och att det är en brist.

- BIM är framtiden och gör byggnader bättre. Städer blir smartare och byggnader mer komplexa. Med BIM får man nya valmöjligheter och kan undvika fel i konstruktionen, vilket sparar mycket tid och pengar, säger Albert Zambrano.

"Klimatet en viktig aspekt"

Gloria B Teodoro tror att båda skolorna har mycket att vinna på ett student- och lärarutbyte.

- För oss är klimatet en viktig aspekt när vi ritar hus och vi delar gärna med oss av våra erfarenheter. Man lär sig mycket av att jobba med studenter från andra länder och vi kan säkert bli mer öppna och kreativa för att utveckla våra design- och undervisningsmetoder.

Hon vill att hennes studenter ska få ett globalt perspektiv och en bredare erfarenhet, vilket hon är övertygad om att de skulle de få på Jönköping University.

JU har ett bättre samarbete med industrin

En tydlig skillnad mellan skolorna är enligt våra vänner från Filippinerna att Jönköping University har ett mer etablerat samarbete med industrin.

- Vi har inte så mycket forskning sammanlänkad med industrin än, utan det mesta går genom regeringen som involverar industrin till att samarbeta med oss, säger Gloria B Teodoro.

Hon förvånas över att Jönköping University inte är mer än 25 år gammal.

- Ni har väldigt många bra program och ett stort nätverk för att bara vara 25 år. Och så har ni många fler utbytesstudenter än vad vi har, säger hon.

Gillar den svenska fikatraditionen

Gloria B Teodoro och Albert Zambrano gillar de många små mötesrummen på Jönköping University och är förtjusta i den svenska fikatraditionen. Fika finns på Filippinerna också, men där är det mer flexibelt vad det kan bestå av.

- Vi kan äta kompletta måltider under en fikarast, så ibland får vi hoppa över lunchen, säger Gloria B Teodoro och ler.

2019-10-02