Installationsföreläsningar

Fredagen den 11 oktober höll Jönköpings Universitys nya professorer och hedersdoktorer sina öppna installationsföreläsningar.

Caterina Zanella

Caterina Zanella

Caterina Zanella, professor i ytteknik vid Tekniska högskolan, höll sin föreläsning om Ytbehandlingar: ett skydd och en "make up" för materialet (Surface treatments: an armour and a make-up for materials)

Se föreläsningen här (del två här)

Sofia Kjellström

Sofia Kjellström

Sofia Kjellström, professor i kvalitet och förbättring vid Hälsohögskolan, höll sin föreläsning om Ledarskapsutveckling i komplexa tider.

Se föreläsningen här

Dido Green

Dido Green

Dido Green, professor i arbetsterapi på Hälsohögskolan, höll sin föreläsning om Hjärnans magi: att reda ut mystiken mellan hjärna och beteende hos barn med funktionshinder (The Magic of the Brain: Unravelling Mysteries of Brain and Behaviour in Childhood Disability).

Se föreläsningen här

Kristofer Månsson

Kristofer Månsson

Kristofer Månsson, professor i statistik vid Jönköping International Business School, höll sin föreläsning om Skattning av generella linjära modeller i närvaro av multikollinearitet (On the estimation of generalized linear models in the presence of multicollinearity).

Se föreläsningen här

Dale Clark Farran

Dale Clark Farran

Dale Clark Farran, hedersdoktor vid Högskolan för lärande och kommunikation och professor emerita, höll sin föreläsning om Barns tidiga utveckling i ett internationellt sammanhang (Early Childhood Development in an International Context).

Se föreläsningen här

Gwen Sherwood

Gwen Sherwood

Gwen Sherwood, hedersdoktor vid Hälsohögskolan och professor emerita, höll sin föreläsning om Glädje under resan: Reflekterande praxis för att förbättra resultaten inom patientvården (Joy in the Journey: Reflective Practices to Improve Patient Care Outcomes)

Se föreläsningen här

Andrés Rodríguez-Pose

Andrés Rodríguez-Pose

Andrés Rodríguez-Pose, hedersdoktor vid Jönköping International Business School och professor i ekonomisk geografi vid London School of Economics, höll sin föreläsning om Institutioner, myndighetskvalitet och regional ojämlikhet (Institutions, government quality and regional inequality).

Se föreläsningen här

2019-10-13