JU i topp i högskolerankning

När tidskriften Fokus rankar högskolor och universitet placerar sig JU på en niondeplats strax före Göteborgs universitet. Högskolerankningen rangordnar lärosätena utifrån den kostnad de har per upparbetade citerings- och produktionspoäng från forskare som är knutna till lärosätet.

-Jämförelsen mellan svenska lärosäten visar att ökade basanslag ger större effekt om de ges till lärosäten som kommer högt i rankningen. JU föreslås i budgetpropositionen få ökat anslag med 11 mkr inför 2020. Vi har visat vår kvalitet och effektivitet och på JU kommer de nya anslagen att göra stor nytta, menar rektor Agneta Marell.


Topp 10-lista Högskolerankningen

 • Malmö universitet
 • Stockholms universitet
 • Uppsala universitet
 • Karolinska institutet
 • Linköpings universitet
 • Örebro universitet
 • Lunds universitet
 • Kungliga Tekniska högskolan
 • Jönköping University
 • Göteborgs universitet

Jönköping University finns även representerat på Fokus lista över mest citerade forskare med inte mindre än sex forskare inom fyra olika områden.

Med på listan finns följande forskare från JU:

 • Ylva Lindberg, Högskolan för lärande och kommunikation
 • Mattias Nordqvist, Francesco Chirico och Lucia Naldi, Jönköping International Business School
 • Peter Hansbo, Tekniska Högskolan
 • Eleonor Fransson, Hälsohögskolan

- Att vi har flera av landets mest citerade forskare är verkligen något att glädjas åt. Forskarnas placeringar är en imponerande prestation, säger Marell.

- När vi når en hög citeringsgrad är det inte bara ett kvitto på att vår forskning är relevant och effektiv, utan också att den når ut och får ett stort genomslag, avslutar Marell.

Högst placering av forskarna vid JU, med en aktningsvärd åttondeplats inom ämnet Humaniora, når Ylva Lindberg vars forskning handlar om litteratur och språk i en global och medietät värld. Ylva instämmer i att JU visar en imponerande styrka i produktionskraft, särskilt med tanke på att det är stor skillnad i nivån på anslagen jämfört med större lärosäten. Hon är dock ödmjuk inför sin egen placering.

Ylva Lindberg

- Givetvis är det glädjande att finnas på listan. Det finns en strävan hos oss forskare att bli läst och citerad, då det ger en högre akademisk visibilitet. Men mitt fokus ligger på själva forskningen och det är viktigt att vi även hittar kanaler och strategier för att nå ut med vår kunskap på en bredare front, än enbart till den akademiska världen, säger Ylva Lindberg.

2019-10-17