Ny forskarskola för att stärka lärarutbildningarnas digitaliseringsarbete

Jönköping University (JU), har tillsammans med nio andra svenska lärosäten erhållit 40 miljoner kronor av Vetenskapsrådet för att utveckla en ny forskarskola. Pengarna ska användas till att stärka lärarutbildares förmåga att undervisa kring digitala tekniker i utbildning. ”Inspirerande och utvecklande”, säger Ylva Lindberg, forskningschef vid Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) på Jönköping University, som varit högskolans representant i arbetet med ansökan. 

  

Forskarskolan UPGRADE – Lärarutbildning och skolans digitalisering, är en nationell forskarskola som kommer att anta minst nio doktorander de kommande åren. Forskarskolan finansieras av Vetenskapsrådet och syftet är att stärka den digitala kompetensen i lärarutbildningarna och öka andelen lärarutbildare med forskarutbildning. Detta för att stärka forskningsanknytningen och skapa bättre förutsättningar för att kunna bygga ut lärarutbildningarna och hantera bristen på lärare.

– För HLK och Jönköping University innebär det att forskningsgruppen CCD – Communication, Culture, and Diversity kommer att ingå i forskarskolan. CCD bidrar till forskarskolan med sin redan etablerade forskning inom digitalisering kopplat till lärande, språk och litteratur. Forskarskolan blir också ett utvecklingsområde inom JU:s strategiska investeringsprojekt LeaDMe – Learning, Digitalization, and Media Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Forskarskolan skapar nya möjligheter för forskning i samverkan mellan akademi och praktik, vilket HLK aktivt utvecklar inom områdena Lärande och Kommunikation, säger Ylva Lindberg.

Vid HLK kommer i dagsläget en doktorand att placeras, men det kan komma att bli fler då möjligheter öppnas för samfinansiering av ytterligare doktorander med kommuner eller privata aktörer. Genom medverkan i forskarskolan erbjuds tillgång till nätverk och den forskning som genomförs inom ramen för forskarskolan vid andra lärosäten.

– Vi har redan ett framgångsrecept i forskarskolan GRADE som vi fick medel till 2018 och UPGRADE är en naturlig fortsättning. Tillsammans bildar de en helhet med fokus på digitala tekniker inom såväl lärarutbildning som i skolväsendet i stort, säger Ola J. Lindberg, professor vid Umeå universitet och koordinator för de båda forskarskolorna.


I forskarskolan UPGRADE ingår förutom Jönköping University, KTH, Göteborgs Universitet, Högskolan i Gävle, Högskolan i Halmstad, Högskolan Väst, Linneuniversitetet, Mittuniversitetet samt Umeå Universitet som är värduniversitet och samordnare för projektet.

2019-11-15