Lyckad barnrättskonferens om när barnkonventionen blir lag

Den 20-21 november hölls en barnrättskonferens på Jönköping University, temat var: Barnkonventionen blir lag 2020 – vad blir skillnaden? Konferensen arrangerades av Fokusgrupp barnets rättigheter i Jönköpings län i samarbete med Hälsohögskolan, Erikshjälpen, Region Jönköpings län, Länsstyrelsen i Jönköpings län, Kommunal utveckling, Habo kommun och Barnombudsmannen.

Under två dagar fick två olika målgrupper lyssna till föreläsningar och panelsamtal kring vilka förändringar som kan förväntas när barnkonventionen blir svensk lag i januari 2020. Den första dagen riktade sig främst till förtroendevalda, chefer och strateger inom kommun och region.

Frågestund med Titti Mattsson, professor i offentlig rätt, moderator Daniel Grahn, generalsekreterare, Erikshjälpen.

Dag ett kombinerades lokala föreläsningar och samtal med livesändningar ifrån Barnombudsmannen. De lokala föreläsarna var Helena Anderström, doktorand i pedagogik, vid Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping University och Jaqueline Nilsén, strateg i barnrätt och mänskliga rättigheter i Jönköpings kommun. 

Den andra dagens målgrupp var personer som jobbar med barn och unga inom offentlig, privat eller idéburen verksamhet, personer som arbetar med eller är intresserade av barnrättsfrågor, samt studenter på socionomprogrammet. Både nationella och internationella föreläsare gav sin syn på barnkonventionen. Titti Mattsson, professor i offentlig rätt från Lunds universitet, Karen Reimers, lektor och jurist och Vibeke Samsonsen, försteamanuensis från Høgskulen på Vestlandet, Bergen, Norge höll enskilda föreläsningar.

Karen Reimers.

Den sista programpunkten för dagen var en paneldebatt där föreläsarna Titti, Karen och Vibeke deltog tillsammans med flera andra områdeskunniga. Frågorna som ställdes till panelen hade publiken under dagen kunnat skicka in via sms.

Frågorna som ställdes var bland annat: Vad blir påföljden om man bryter mot barnkonventionen? Kan det bli lättare att söka ensam vårdnad när barnkonventionen blir lag? Vad kan förändras gällande barns rätt till fritid?

Vibeke Samsonsen

 - Alla vi medarrangörer är överens om att vi vill fortsätta detta positiva samarbete utifrån barnkonventionen som blivande svensk lag och att stärka barnets rättigheter!, berättar Anneli Edin, som var Hälsohögskolans representant bland medarrangörerna.

SR P4 Jönköping gjorde ett inslag från dagen som går att lyssna på 2.47 in i programmet här.

Paneldebatt med föreläsare och ämneskunniga.

Vibeke Samsonsen och Karen Reimers är här för ett Erasmusutbyte med Hälsohögskolan och har under sitt besök också föreläst för olika klasser på socionomprogrammet.

2019-11-22