Yrkeshögskolan får del av cirka tio miljoner kronor

Yrkeshögskolan (YH) på Tekniska Högskolan i Jönköping får del av nästan tio miljoner kronor från Universitets- och högskolerådet (UHR).

Följande organisationer får bidrag från UHR:

 • Folkuniversitetet Uppsala
 • Högskolan i Gävle
 • Karlstads universitet
 • Lernia Piteå
 • Luleå tekniska universitet
 • Mittuniversitetet
 • Skövde yrkeshögskola
 • Tekniska Högskolan Jönköping (YH)
 • Umeå universitet (två projekt)
 • Yrkesakademin.

Yrkeshögskolan på Tekniska Högskolan i Jönköping (JTH) är en av fem yrkeshögskolor samt fem lärosäten som sammanlagt får cirka tio miljoner kronor för att utveckla sin distansutbildning, skriver UHR  på sin hemsida.

UHR utlyste i somras projektmedel för att utveckla distansundervisningen till högskolor samt anordnare av yrkeshögskolan. Detta för att tillgängliggöra eftergymnasial utbildning på distans till studieovana personer i gles- och landsbygd.

77 ansökningar

UHR beviljade elva av de 77 ansökningar som skickades in i projektet. En av dem kom från Yrkeshögskolan i Jönköping. De tilldelas 934 599 kronor för projektet PUFF (Peer-to-Peer-utveckling av flexibla utbildningsformer). Det syftar till att utveckla lämpliga metoder för att bedriva yrkesutbildning på distans där man behåller de praktiska momenten och har en genomgående hög kvalitet.

Aktiviteterna som planeras i projektet är bland annat:

 • Jämförande erfarenhetsutbyten
 • Gemensam kompetensutveckling
 • Systematisk utveckling och/eller framtagning av distanspedagogiska modeller
 • Spridningskonferens med syfte att bilda ett nytt nätverk för yrkesutbildare på distans

Projektet startar i januari 2020 och ska bedrivas gemensamt inom ramen för Yrkeshögskolan i Jönköping. Det kommer att omfatta ett urval av de flexibla utbildningarna som idag bedrivs eller planerat att bedrivas inom Tekniska Högskolan i Jönköping.

Locka fler studenter

Genom att satsa på distansundervisningen vill UHR dels locka fler studenter från landsbygden till studier i såväl högskolan som i yrkeshögskolan, dels höja kvaliteten och öka genomströmningen i de distansutbildningar som anordnas.

"Glädjande att intresset varit så stort"

Karin Röding, generaldirektör för UHR, gladdes åt att det kom in många ansökningar i projektet.

- Distansutbildningen är viktig för att fler ska välja att studera vidare. Mindre kommuner behöver också få bättre tillgång till utbildning för att kunna säkra sin kompetensförsörjning och då är studier på distans ett bra komplement, säger Karin Röding till UHR:s hemsida.

Vill veta mer om satsningen på distansundervisning på Yrkeshögskolan i Jönköping? Kontakta Björn Vindemarker på mejl eller ring honom på 036-10 10 17.

2019-11-22