Studenter sökes till praktik på Filippinerna

Studenter från Tekniska Högskolan i Jönköping sökes till ett nytt student- och lärarutbyte med Mapúa University i Manila på Filippinerna. De kan även göra sin praktik där. Den första resan är planerad till våren.

- Det är ett häftigt land att komma till, säger initiativtagaren Géza Fischl.

Géza Fischl, Universitetslektor i arkitektur på avdelningen för Byggnadsteknik och Belysningsvetenskap på Tekniska Högskolan i Jönköping, är den som har etablerat kontakten med Mapúa University.

Praktik på arkitektfirma i Manila

Det handlar om ett så kallat Linnaeus-Palmepartnerskap med ett utbyte av lärare och studenter mellan Tekniska Högskolan i Jönköping och School of Arhitecture på Mapúa University. Detta gäller enbart JTH-studenter som läser byggnadsutformning med arkitektur. De kan även förlägga sin NFK (Näringsförlagd kurs) till arkitektfirman Archvision Studio i Manila.

- Det är en bra arbetsplats av västeuropeisk standard, säger Géza Fischl.

Resan med NFK-studenter är planerad till mars, april och praktiken är på sju veckor. Faller allt väl ut kan det bli tal om NFK-perioder på en hel termin.

Tropisk arkitektur

Genom Linneaus-Palmeutbytet är nu två representanter från School of Arhitecture på Mapúa University på ett treveckorsbesök på Jönköping University för att bland annat undervisa i tropisk arkitektur.

Manila är en tätbefolkad stad på 14 miljoner människor och skolans campus som är knappt hälften så stort som Jönköping University har cirka 10 000 elever. Skolan är från 1925 och ligger mitt i Manila inom den gamla stadsmuren.

"En helt annan byggkultur"

Géza Fischl som har varit i Manila flera gånger är övertygad om att det vore givande för studenter från Jönköping University att studera och jobba där.

Eftersom Manila är tätbefolkat bygger man på höjden och stilen går åt det nordamerikanska hållet.

- De har en helt annan byggkultur än oss. De satsar oerhört mycket pengar i sina projekt och bygger inte hus på fyra våningar som här, utan snarare 50, 60 våningar, säger Géza Fischl.

Bergkyla istället för bergvärme

Dessutom innebär det flera skillnader att bygga i tropiskt klimat. Exempelvis försöker man blockera solen istället för att öppna upp för den som här i Sverige. Vidare använder de bergkyla istället för bergvärme eller kallt havsvatten som de kyler ned sina byggnader med.

- De är duktiga arkitekter och byggare, men missar informationsflödet inom den digitala kvaliteten. Det är där vi kommer in. Vi kan kvalitet på JTH och med BIM-teknik kan vi lösa problem genom digital simulering och analysering.

Kan prova olika lösningar innan bygget påbörjas

BIM (Byggnadsinformationsmodellering) handlar om att konstruera virtuella, exakta modeller av en byggnad digitalt. Det gör att man kan prova olika lösningar innan bygget påbörjas.

Ett av syftena med besöket från School of Arhitecture på Mapúa University är att utbyta erfarenheter om hur man använder BIM-tekniken på andra sidan jordklotet.

Filippinerna är ett katolskt och engelskspråkigt land med en öppen kultur, påpekar Géza Fischl.

- Det är lätt att smälta in där som Europe, säger han.
2019-11-25