Att förstå e-sport – nytt forskarnätverk kan hjälpa till

Under två dagar samlades namnkunniga profiler från e-sportvärlden på MMTC forskningscenter vid Jönköping International Business School, för att nätverka och diskutera framtiden för det starkt växande fenomenet e-sport.

Forskare och utövare i en av e-sport symposiets workshops.

-Vi ville samla forskare, utövare, spelutvecklare och representanter från sportens gräsrötter. Dessa får normalt sett inte chans att träffas, men om vi vill uppnå en hållbar industri behöver vi ha alla intressenter med på tåget, säger Dr Tobias Scholz, från University of Siegen, Tyskland och tillika en av grundarna av ERN.

-Jag är verkligen glad att detta händer - David Jawette.

E-sport är en gigantisk industri, där det finns stora ekonomiska möjligheter för investerare. Det är även en industri som få verkligen förstår, allra minst de intressenter som satsar enorma summor i sporten och dess verksamhet.

-Det behövs mer kunskap om e-sport bland investerare, så att de vet vad de placerar sina pengar i, säger David Jawette, nordisk marknadschef för Dreamhack. Vi behöver se mer objektiv forskning som kan ge fakta och statistik samt visa ett tydligare underlag för investerare. Forskning är viktig för att göra sporten mer accepterad men också för att uppmana beslutsfattare att sätta regelverk och strukturer, som kan fungera som stöd för organisationer inom sporten.

Hur ser e-sportens framtida utmaningar ut?


I sitt välkomsttal vid symposiets öppnande, lyfte Brian McCauley, forskare vid MMTC och en av eventets organisatörer, Jönköping som en idealisk plats för den här typen av sammankomst.

-Jönköping är synonymt med Dreamhack som firar 25 år i år. Befolkningen här har vuxit upp och in i det, vilket har skapat en levande e-sportkultur där Jönköping International Business School redan är involverad i olika samarbeten. Det här symposiet äger rum på helt rätt plats och i helt rätt tid. Vår förhoppning är att deltagarna ska bygga nätverk och kunskap, för att skapa möjligheter för framtidens e-sport, avslutar Brian McCauley.

Läs mer om dag 2 av symposiet här

För mer info om forskning inom e-sport och Esport Research Network, kontakta Brian McCauley, MMTC, Jönköping International Business School. 

Från vänster: Medlemmar och grundare av Esports Research Network, Tobias Schoulz, Brian McCauley och Juho Hamari; MMTC Co-Director Emilia Florin Samuelsson; och medlem/grundare av Esports Research Network, Joseph Macey.

2019-11-28