JU beviljas stipendier för 1,2 miljoner kronor från SIDA

Det är stipendieprogrammet Minor Field Studies (MFS) som finansieras av SIDA, för vilket Jönköping University har sökt 40 stipendier och beviljats att utlysa alla 40 platser. (Totalt beviljade medel är 1 200 000 kronor.)

Stipendieprogrammet riktar sig till svenska studenter vid svenska universitet och högskolor på grund- och avancerade nivå. De som beviljas stipendiet genomför en fältstudie i ett utvecklingsland under minst åtta sammanhängande veckor. Fokus i fältstudien ska ligga på att studera frågor relaterade till den globala utvecklingsprocessen.

Studenternas intresse för Minor Field Studies-programmet har ökat de senaste två åren. Under höstens ansökningsomgång tog JU emot 30 ansökningar från studenter på nio olika program. Ansökningarna höll väldigt hög kvalité och 22 studenter kunde beviljas stipendiet direkt.

2019-11-28