Klart: Forskarskola inom smart industri på bland annat JU

KK-stiftelsen satsar på forskarskola inom smart industri på bland annat Jönköping University.

- Forskningsbredden i forskarskolan blir unik i sitt slag med enorm potential, säger säger Kristina Säfsten, direktör för forskarskolan och professor vid Jönköping University.

Forskarskolan Smart Industry Sweden är ett unikt samarbete mellan fem svenska högskolor som alla har forsknings- och utbildningsmiljöer med stark koppling till svensk industri. Dessa är: Jönköping University, Högskolan Väst, Högskolan i Skövde, Högskolan i Halmstad och Mittuniversitetet.

Samarbeten mellan lärosäten och företag

Forskarskolan kommer att utgöra en strategisk plattform för samarbete både mellan lärosäten och mellan de företag som medverkar. Satsningen omfattar över 100 miljoner kronor, där KK-stiftelsen beviljar 20 994 573 miljoner kronor, medan företagen och lärosätena investerar 69 miljoner kronor tillsammans.

"Framtida nyckelpersoner"

– Smart industri skapar en sammanhållen grupp industridoktorander som kommer att vara framtida nyckelpersoner för industriell/akademisk samverkan i Sverige. Forskningsbredden i forskarskolan blir unik i sitt slag med enorm potential eftersom man sammanfogar fem lärosätens spetsforskning inom området smart industri, säger Kristina Säfsten, direktör för forskarskolan och professor vid Jönköping University.

Startar 2020

Forskarskolan startar 2020 och doktoranderna kommer att påbörja sina projekt i september samma år. Under våren 2020 finns det möjlighet för ytterligare företag att ansluta till initiativet, och en andra grupp doktorander kommer att starta om två år.

- Vi är mycket glada för den här satsningen som vi gör tillsammans med övriga fyra KK-miljöer, säger Ingrid Wadskog, vd på Tekniska Högskolan i Jönköping.

Ett brett nätverk från början

Genom forskarskolans gemensamma aktiviteter får doktoranderna inom Smart Industry Sweden redan från början ett brett nätverk inom svenska industri. Samtliga kommer att ha handledare från ett eller flera lärosäten, samt mentorer från företagen. Syftet är att snabbt kunna dela ny strategisk kunskap i nätverket av experter både från företag och akademi som tillsammans kommer leder svensk industri framåt.

Fakta Forskarskolan

Forskarskolan har initialt fyra olika områden som utgår från industrins önskemål och utmaningar:

Smart industri – möjliggörande teknologier

Smart industri – strategier för digital omställning

Smarta fabriker, arbetsmetoder och produktionssystem

Smarta produkter och tjänster, material och tillverkningsproccesser

 

Företagsforskarskolan ingår i ett väl etablerat program från KK-stiftelsen och kommer också att ha ett erfarenhetsutbyte med andra företagsforskarskolor i Sverige.

2019-12-19