Samverkan i fokus när JTH besöker JU:s strategiska partners

Personal från Tekniska Högskolan i Jönköping (JTH) besöker i vår Fagerhult, Husqvarna och de andra av Jönköping Universitys (JU:s) strategiska partners.

Syftet med mötena är att få en nulägesbeskrivning och ta del av deras identifierade utmaningar så att man inom SPARK kan stödja skapandet av innovativa lösningar.

Under besöken diskuteras även hur SPARK kan utvecklas samt hur JU:s strategiska partners kan utvecklas genom SPARK. JU vill skapa långsiktiga samarbeten genom utökad samverkan inom utbildning och forskning. Detta för att identifiera framtida utmaningar och stärka innovationsförmågan hos studenter, forskare och våra strategiska partner.

- Vi diskuterar även möjligheterna till ömsesidiga adjungeringar för att ytterligare höja kvaliteten på utbildning och forskning samt bidra till samhällets hållbara utveckling och konkurrenskraft, säger Salem Seifeddine, forskningschef på JTH.

Jönköping Universitys strategiska partners

SAAB

SCANIA

Husqvarna

Kongsberg Automotive

Fagerhult

Träcentrum Nässjö

Campus Värnamo

Fakta: SPARK är Jönköping Universitys forsknings- och utbildningsmiljö med inriktning på kunskapsintensiv produktutveckling. Baserat på industriella behov utvecklar SPARK ny kunskap och kompetens i samarbete med industriella och akademiska partners.

2020-01-08