Cirka 57 miljoner kronor till sju Yh-utbildningar på JU

Jönköping University (JU) får cirka 57 miljoner kronor till sju yrkeshögskoleutbildningar, meddelar Myndigheten för Yrkeshögskolan.

- Vi är mycket stolta, säger Mats Kihlman, ansvarig för yrkeshögskoleutbildningarna på Jönköping University.

De sju yrkeshögskoleutbildningarna, varav tre är helt nya på JU, startar i höst. De anordnas av JU i nära samarbete med anställande arbetsliv, kommuner och branschorganisationer. Utbildningarna ska bedrivas på flera orter, som Jönköping, Eksjö, Malmö, Nässjö och Värnamo. Den exakta summan som JU tilldelas från Myndigheten för Yrkeshögskolan är 56 832 000 kronor.

– Vi är mycket stolta över att ha fått förtroendet att starta dessa sju yrkeshögskoleutbildningar under hösten 2020. Vi har länge bedrivit ett systematiskt samverkansarbete med företag och branschorganisationer i regionen för att i nära samverkan med dessa bidra till regionens kompetensförsörjning, säger Mats Kihlman, ansvarig för Yh-utbildningarna på Jönköping University.

Beslutet från Myndigheten för Yrkeshögskolan innebär att JU kommande hösttermin har totalt 25 yrkeshögskoleutbildningar.

Konkreta kompetensbehov hos arbetsgivare

 De sju utbildningarna baseras på konkreta kompetensbehov hos regionens arbetsgivare, som också har varit med och tagit fram utbildningarnas upplägg och innehåll. En yrkeshögskoleutbildning ger efterfrågad och skräddarsydd kompetens för arbetslivet, påpekar Mats Kihlman.

– Yh-utbildningarna är ett bra exempel på hur högskolan och regionens arbetsliv kan samarbeta för att tillsammans lösa kompetensbehov hos arbetslivet. Yh-utbildningarna är lokalt förankrade och består av såväl skolförlagd som arbetsplatsförlagd utbildning, säger han.

"Nio av tio har jobb året efter examen"

Minst 25 procent av utbildningstiden inom yrkeshögskolan sker som LIA-praktik (Lärande i arbete) på ett företag, vilket ger de studerande goda förutsättningar för branschkontakter och insikt i yrkesrollen. Det innebär mycket goda möjligheter till anställning inom spännande bristyrken, menar Mats Kihlman.

- På yrkeshögskolan har nio av tio jobb året efter examen, säger han.

I ansökningsomgången beviljades totalt 416 av de 1098 ansökningar som inkom från hela landet.

Följande Yrkeshögskoleprogram har beviljats till Jönköping University

  • Elkraftingenjör
  • Fotortist
  • Kvalificerad 3D-printtekniker
  • Platschef - Bygg och anläggning
  • Produktionsteknik - Trä, möbler och inredning
  • Stödpedagog inom funktionshinderområdet
  • Vårdadministratör

Av dessa utbildningar är Fotortist, Kvalificerad 3D-printtekniker och Produktionsteknik helt nya på Jönköping University.

Summan på 56 832 000 kronor från Myndigheten för Yrkeshögskolan fördelas mellan Tekniska Högskolan, Hälsohögskolan och Jönköping International Business School på Jönköping Univeristy.

Tekniska Högskolan: 31 884 000 kronor.

Hälsohögskolan: 13 188 000 kronor.

Jönköping International Business School: 11 760 000 kronor.

2020-01-10