JIBS professor ny ledamot i Nationella innovationsrådet

Hans Westlund, professor i entreprenörskap vid Jönköping International Business School, Jönköping University, samt professor urbana och regionala studier vid KTH, är ny ledamot i Nationella innovationsrådet, ett råd som bidrar med nya perspektiv på frågor av betydelse för Sveriges innovationspolitik.

Professor Hans Westlund är ny ledamot i Nationella innovationsrådet.

Professor Hans Westlund har forskat om regional utveckling under de senaste trettio åren och är särskilt intresserad av hur innovationer, entreprenörskap och ekonomisk tillväxt påverkar olika regionala områden.

Han använder nu sin expertkunskap för att ge den svenska regeringen nya perspektiv på viktiga frågor kring innovation. Han anser att ett viktigt ämne för rådet att diskutera är hur innovation sprids från storstäder till andra regioner.

- De flesta innovationer sker av naturliga skäl i storstadsområden. Men hur kan vi få en spridning, en positiv spridning i hela Sverige? Vi har delar av Sverige som egentligen bara drabbas av de negativa sidorna av innovationer, till exempel förlorade jobb.

Se intervju med Hans Westlund om hans roll i det Nationella innovationsrådet (källa: Regeringskansliet). Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Professor Westlund har forskat om regional utveckling på Center for Entrepreneurship and Spatial Economics (CEnSE) vid Jönköping International Business School.

Nationella innovationsrådet
Innovationsrådets uppgift är att med innovation bidra med lösningar på de stora samhällsutmaningarna och verka för ett långsiktigt konkurrenskraftigt och hållbart Sverige. Innovationsrådet har en rådgivande funktion och tillför nya perspektiv på frågor av betydelse för innovationspolitiken.

I rådet ingår utöver statsministern fyra statsråd och ledamöter från näringsliv, akademi och andra delar av samhället. Till stöd för innovationsrådet finns ett kansli som är placerat i Statsrådsberedningen. Statsminister Stefan Löfvén är ordförande i Innovationsrådet.

Professor Westlund har varit delaktig i flera stora forskningsprojekt på Center for Entrepreneurship and Spatial Economics (CEnSE) vid Jönköping International Business School. Ett projekt har undersökt begreppet ’smart landsbygdsutveckling’ och hur "smart tillväxt" kan översättas till landsbygdsregioner. Annan forskning har tittat på hur socialt kapital, dvs lokala normer och attityder till entreprenörskap, påverkar graden av nya start-ups i svenska kommuner:

- Vi har tittat på attityderna i lokala samhällen och hur detta påverkar andelen nystartade företag i det området. Dessa attityder kan antingen främja entreprenörskap eller vara ett hinder. Är dessa samhällen positiva till entreprenörskap, är de stöttande? Hur uppfattar företagsledare dessa lokala åsikter? Vi har sett att lokalt socialt kapital påverkar entreprenörskap, förklarar Hans Westlund.

Professor Westlund tror att hans forskningserfarenhet och hans långa akademiska karriär kan vara till nytta för det Nationella Innovationsrådet.

- Eftersom jag har forskat om regional utveckling under de senaste trettio åren känner jag att jag kan bidra till dessa regionala frågor. Som professor och forskare känner jag också universitetsvärlden väl och har idéer om hur universitet kan samarbeta ytterligare med samhället så att vår forskning utnyttjas bättre.

Hans Westlund är professor i entreprenörskap vid Jönköping International Business School och professor
i regionala studier vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Mer information om CEnSE finns på webbsidan här.

2020-01-28