Information angående coronaviruset

Coronaviruset.

Jönköping University.

Uppdaterad 5 februari, kl. 17.00

Som vi tidigare har informerat om Öppnas i nytt fönster. har ett fall av coronaviruset bekräftats i Jönköping. Både Smittskyddsenheten på Region Jönköpings län och Folkhälsomyndigheten bedömer att detta är en isolerad händelse och att det inte är någon ökad risk för invånarna i Jönköpings län eller Sverige.

JU har löpande dialog med smittskyddsläkare om hur vi rekommenderas informera de studenter som väntas anlända eller som anlänt till Jönköping nyligen. JU har varit i kontakt med studenter som anlänt från Kina de senaste dagarna, samt de som väntas anlända inom de närmsta veckorna. Information till dessa studenter går ut via personlig kontakt och bygger på rekommendation från smittskyddsläkaren. Flera av studenterna har på eget initiativ redan placerat sig i frivillig karantän.

HR-avdelningen vid JU har kartlagt om det finns JU-personal i Kina eller om personal har inplanerad resa till Kina. I nuläget vet vi att ingen anställd på JU, sedan den 17 januari, rest med destination Hubeiprovinsen, enligt den resebyrå som JU anlitar för tjänsteresor.

Verksamheten vid Jönköping University (JU) fortsätter som vanligt.

Håll dig uppdaterad om händelsen på 1177 Vårdguidens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Folkhälsomyndigheten. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

JU är ett internationellt lärosäte. Vi behöver därför agera utifrån att vi har studenter och personal som reser till och från Kina.

Om du eller någon du möter känner oro

Om du känner dig orolig är kristelefon (kurator) hos Studenthälsan aktiverad, telefonnummer: 036-10 10 69, 073-910 15 09. Telefontid kl. 8.00-17.00. Kristelefonen stänger klockan 17.00 torsdag 6 februari och öppnar igen vid behov. Önskar du kontakta Studenthälsan efter att kristelefonen avslutas vänligen använd ordinarie kontaktinformation.

Vid medicinska frågor och övriga tider hänvisar vi till 1177.

JU:s rekommendationer till studenter i samband med resa till och från Kina:

 • Om du uppvisar symptom på coronaviruset – kontakta sjukvården på 1177 omgående.
 • Om du anländer från Kina rekommenderar vi, i samråd med smittskyddsläkaren, att du bör minimera antalet kontakter under 14 dagar. JU bistår dig i dina studier och med enskilt boende samt övrigt stöd. Kontakta din studievägledare och/eller programansvarig för frågor om studier och kontakta bostadskontoret för frågor om boende.
 • Internationella Kontoret vid JU inkommer med information om vilka studenter som nyligen anlänt till Jönköping från Kina, eller som anländer inom de närmsta veckorna.
 • Krisorganisationsledningen har dialog med smittskyddsläkare om hur vi rekommenderas informera de studenter som väntas anlända eller som anlänt till Jönköping nyligen.
 • Information till dessa studenter går ut via personlig kontakt och bygger på rekommendation från smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
 • Vi följer UD:s rekommendationer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
 • Om du befinner dig utomlands kan du lämna uppgifter om var du befinner dig och hur du kan kontaktas via ”Svensklistan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.”. Uppgifterna kan vid behov användas av UD eller ambassaden för att kontakta dig.

JU har vidtagit bland annat följande åtgärder i samband med coronaviruset

 • JU:s krisorganisation har aktiverats av rektor Agneta Marell. Hanna Ståhl, vd Högskoleservice, utses till operativ krisledare tillsammans med Hanna Vinborg, avdelningschef, kommunikationsavdelningen. Utöver dessa aktiveras fler nyckelfunktioner i krisorganisationer.
 • Studenthälsan vid JU har haft kontakt med smittskyddsenheten på Länssjukhuset Ryhov för att få riktlinjer om hur vi bör informera studenter och personal.
 • Information har gått ut till studenter och personal via Studentwebben och intranätet om råd angående Coronaviruset. Vi hänvisar till Region Jönköpings län samt Folkhälsomyndigheten.
 • Internationella Kontoret vid JU har varit i kontakt med en student i Hongkong och vi har försäkrat oss om att studenten mår bra och är välinformerad om situationen.
 • Internationella Kontoret vid JU informerar studenter som har inplanerade utbytesstudier i Kina under våren om att vi eventuellt behöver titta på alternativa utbytesdestinationer.
 • Kristelefonen har aktiverats via Studenthälsan vid JU. Syftet är att svara på eventuella frågor från oroliga studenter. Frågorna besvaras av kurator vid JU.

Som vi tidigare har informerat om har ett fall av coronaviruset bekräftats i Jönköping. Både Smittskyddsenheten på Region Jönköpings län och Folkhälsomyndigheten bedömer att detta är en isolerad händelse och att det inte är någon ökad risk för invånarna i Jönköpings län eller Sverige.

Verksamheten vid Jönköping University (JU) fortsätter som vanligt.

Håll dig uppdaterad om händelsen på Region Jönköpings läns hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

JU är ett internationellt lärosäte. Vi behöver därför agera utifrån att vi har studenter och personal som reser till och från Kina.

Om du eller någon du möter känner oro

Om du känner dig orolig är kristelefon (kurator) hos Studenthälsan aktiverad, telefonnummer: 036-10 10 69, 073-910 15 09.

Vid medicinska frågor hänvisar vi till 1177 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Resor till och från Kina

JU har varit i kontakt med de studenter som anlänt från Kina de senaste dagarna, samt de som väntas anlända inom de närmsta veckorna.

JU:s rekommendationer till studenter i samband med resa till och från Kina:

 • Om du uppvisar symptom på coronaviruset – kontakta sjukvården på 1177 omgående.
 • Om du anländer från Kina rekommenderar vi, i samråd med smittskyddsläkaren, att du bör minimera antalet kontakter under 14 dagar. JU bistår dig i dina studier och med enskilt boende samt övrigt stöd. Kontakta kristelefonen: 073-910 15 09.

JU har vidtagit bland annat följande åtgärder i samband med coronaviruset

18 januari

Internationella Kontoret vid JU kartlägger om vi har några studenter som befinner sig på utbytesstudier i Kina. Vi har i nuläget en student på utbytesstudier i Kina, som befinner sig i Hongkong. Vi har kontakt med studenten och kan försäkra oss om att studenten mår bra och är välinformerad om situationen.

23 januari

Studenthälsan vid JU kontaktar smittskyddsenheten på Länssjukhuset Ryhov för att få riktlinjer om hur vi bör informera studenter och personal.

Information går ut till våra studenter och personal via Studentwebben och intranätet om råd angående coronaviruset. I informationen hänvisar vi till Region Jönköpings län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. samt Folkhälsomyndigheten. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

25 januari

Internationella Kontoret vid JU informerar studenter som har inplanerade utbytesstudier i Kina under våren om att vi eventuellt behöver titta på alternativa utbytesdestinationer.

31 januari

JU får information om ett bekräftat fall av coronavirus i Jönköping.

JU:s krisorganisation aktiveras av rektor Agneta Marell. Hanna Ståhl, vd Högskoleservice, utses till operativ krisledare och kommunikationschef Hanna Vinborg utses till presskontakt. Utöver dessa aktiveras fler nyckelfunktioner i krisorganisationer.

Kristelefonen aktiveras via Studenthälsan vid JU. Syftet är att svara på eventuella frågor från oroliga studenter. Frågorna besvaras av kurator vid JU.

Uppdaterad information går ut till studenter och personal.

1 februari

Uppdaterad information går ut till studenter Öppnas i nytt fönster. och personal.

Studenthälsan vid JU uppger att det inkommit mycket få samtal till kristelefonen om coronaviruset.

Internationella Kontoret vid JU inkommer med information om vilka studenter som nyligen anlänt till Jönköping från Kina, eller som anländer inom de närmsta veckorna.

2 februari

Krisorganisationsledningen har dialog med smittskyddsläkare om hur vi rekommenderas informera de studenter som väntas anlända eller som anlänt till Jönköping nyligen.

Information till dessa studenter går ut via personlig kontakt och bygger på rekommendation från smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

HR-avdelningen vid JU fördjupar kartläggning av huruvida det finns JU-personal i Kina eller har inplanerad resa. I nuläget vet vi att ingen JU-personal, sedan den 17 januari rest med destination Hubeiprovinsen, enligt den resebyrå som JU anlitar för tjänsteresor.

Löpande

Möten i krisorganisationen.

Mediakontakter.

Kontakt med Region Jönköpings län.

Håller oss uppdaterade om situationens utveckling i Jönköping, Sverige och världen.

Kontakt med Jönköpings Studentkår.

2020-02-02