Universitetskanslersämbetets granskning klar

På onsdagen presenterade Universitetskanslersämbetets (UKÄ) resultatet från den nationella granskningen av lärosätenas ämneslärarutbildningar. Två utbildningar av ämneslärarutbildningen på Högskolan för lärande och kommunikation vid Jönköping University har ingått i granskningen; ämneslärarutbildningen med inriktning mot samhällskunskap mot gymnasiet respektive svenska mot gymnasiet samt ämneslärarutbildningen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 i samhällskunskap.

 

UKÄ har granskat ämneslärarutbildningar ur två perspektiv, dels med avseende på utbildningen kring den allmänna lärarkunskapen i utbildningarna (den utbildningsvetenskapliga kärnan), dels utifrån de olika utbildningarnas ämnesinriktningar.

Jönköping University har fått omdömet ”hög kvalitet” i både ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7–9 i undervisningsämnet samhällskunskap och samhällskunskap med inriktning mot arbete i gymnasieskolan. Likaså på den utbildningsvetenskapliga kärnan i dessa inriktningar. Även den utbildningsvetenskapliga kärnan i ämneslärarexamen i undervisningsämnet svenska med inriktning mot arbete i gymnasieskolan fick omdömet ”hög kvalitet”.

Varje bedömningsområde har ett antal underkategorier som granskas. Rörande ämnesdelarna i svenska finns det åtta, varav två fick omdömet ifrågasatt kvalitet, dessa behöver ses över. Den ena handlar om hur lärosätet säkerställer att forskningen inom ämnet kommer studenterna till del, det andra rör bland annat hur progressionen i ämnets teori och metod examineras. Nu har lärosätet ett år på sig att analysera dessa brister och avgöra vilka åtgärder som är lämpliga för att avhjälpa dem.

– UKÄ:s granskningar sätter fingret på sådant vi måste förbättra. Det är vi tacksamma för. Målet är naturligtvis att denna typ av brister skall upptäckas i vårt interna kvalitetssäkringssystem – och det måste vi arbeta vidare med – men det är bra att det blir tydligt vilka delar som vi behöver göra ännu bättre, säger Robert Gunnarsson, vicerektor för utbildning vid Jönköping University.

Förra året granskades grundlärarutbildningarna och förskollärarutbildningen vid Jönköping University och fick då - som endast fyra av 25 granskade lärosäten - omdömet ”hög kvalitet” rakt igenom.

– Av erfarenhet vet vi att det kan vara små marginaler mellan ifrågasatt kvalitet och hög kvalitet. Vi har analyserat UKÄ:s omdöme grundligt och vårt fokus nu blir att klargöra och rätta till de områden där UKÄ anser att måluppfyllnade inte är tillfredsställande. Studenterna som läser ämneslärarutbildningen påverkas inte på något vis av beskedet, säger Marie Öhman, vd på Högskolan för lärande och kommunikation.


För mer information, kontakta:

Robert Gunnarsson, vicerektor för utbildning vid Jönköping University,
Telefon: 036-10 13 75
Mejl: robert.gunnarsson@ju.se

Marie Öhman, vd på Högskolan för lärande och kommunikation,
Telefon: 036-10 15 00
Mejl: marie.ohman@ju.se

Weronica Ader, programansvarig för ämneslärarutbildningen på Högskolan för lärande och kommunikation:
Telefon: 036- 10 13 72
Mejl: weronica.ader@ju.se

UKÄ har bland annat som uppdrag att granska kvaliteten i högre utbildning och lärosätenas system för kvalitetssäkring av högre utbildning och forskning. Alla högskolor och universitet i Sverige granskas av UKÄ utifrån fyra granskningsområden och givna bedömningsgrunder. Beskedet som lämnades på onsdagen gäller granskningsområdet Utbildningsutvärderingar för ämneslärarutbildning.

Läs mer om UKÄ och granskningarna här

2020-02-19